#χρήσιμο

Τί είναι ο Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ – ΕΦΚΑ) και πώς τον βρίσκω online;

Στο Μητρώο Ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ πρέπει να εγγραφεί κάθε υπάλληλος, που, για πρώτη φορά, αναλαμβάνει εργασία, η οποία ασφαλίζεται στον …

Τί είναι ο Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ – ΕΦΚΑ) και πώς τον βρίσκω online; Περισσότερα

Scroll to Top