Πόσες μέρες μπορεί να είναι η γονική άδεια σχολικής παρακολούθησης;

Άδεια σχολικής παρακολούθησης χορηγείται από τους εργοδότες στους εργαζόμενους γονείς. Την άδεια δικαιούνται γονείς παιδιών μέχρι 18 ετών, τα οποία παρακολουθούν μαθήματα στοιχειώδους ή μέσης εκπαίδευσης. Η διάρκειά της μπορεί να είναι μέχρι τέσσερις (4) εργάσιμες για κάθε ημερολογιακό έτος.

Η άδεια χορηγείται αυτοτελώς για κάθε παιδί που είναι μαθητής, ανεξάρτητα από το εάν ο άλλος ο γονέας εργάζεται ή όχι και ανεξάρτητα από τον αριθμό των εργαζομένων στην επιχείρηση. Χορηγείται χωρίς περικοπή των αποδοχών και δεν συμψηφίζεται με τις άλλες άδειες που χορηγούνται στους εργαζόμενους. Οι εργαζόμενοι γονείς, μάλιστα, δικαιούνται να απουσιάζουν ορισμένες ώρες ή ολόκληρη την ημέρα.

Η άδεια μπορεί να χορηγείται και κατά την ημέρα του αγιασμού με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, καθώς και κατά τις ημέρες των σχολικών εορτών ή εκδηλώσεων.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Ποιοι εργαζόμενοι γονείς δικαιούνται άδεια σχολικής παρακολούθησης;

Scroll to Top