Ποιοι εργαζόμενοι γονείς δικαιούνται άδεια σχολικής παρακολούθησης;

Άδεια σχολικής παρακολούθησης δικαιούνται οι εργαζόμενοι γονείς. Βάσει Νόμου (Ν.4808/2021, άρθρο 38), προβλέπεται η χορήγηση από τον εργοδότη άδειας σχολικής παρακολούθησης για τους γονείς παιδιών μέχρι 18 ετών, τα οποία παρακολουθούν μαθήματα στοιχειώδους ή μέσης εκπαίδευσης. Δικαιούχοι της εν λόγω άδειας είναι όλοι οι εργαζόμενοι γονείς, πλήρους ή μερικής απασχόλησης. Η διάρκειά της είναι μέχρι τέσσερις (4) εργάσιμες για κάθε ημερολογιακό έτος.

Επιπλέον πληροφορίες για την Εκπαιδευτική Άδεια:

  • Χορηγείται αυτοτελώς για κάθε παιδί που είναι μαθητής.
  • Χορηγείται χωρίς περικοπή αποδοχών.
  • Δεν συμψηφίζεται με άλλες άδειες.
  • Οι εργαζόμενοι γονείς δικαιούνται ν’ απουσιάζουν ορισμένες ώρες ή και ολόκληρη τη μέρα.
  • Εφόσον και οι δύο γονείς εργάζονται, αποφασίζουν ποιος από τους δύο θα κάνει χρήση της άδειας ή, εφόσον επιθυμούν την από κοινού χρήση της, αποφασίζουν κι ενημερώνουν με υπεύθυνη δήλωσή τους για πόσο χρόνο ο καθένας θα κάνει χρήση της άδειας. Σε αυτή την περίπτωση, πάντως, η άδεια δε μπορεί συνολικά να υπερβαίνει τις τέσσερις ημέρες συνολικά και για τους δύο γονείς.
  • Η άδεια μπορεί να χορηγείται και κατά την ημέρα του αγιασμού με την έναρξη της σχολικής χρονιάς, καθώς και κατά τις ημέρες των σχολικών εορτών ή εκδηλώσεων.
  • Την εν λόγω άδεια δικαιούνται ΚΑΙ οι γονείς παιδιών με αναπηρίες, ανεξαρτήτως ηλικίας, που φοιτούν σε Δομή ειδικής εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας ή παρακολουθούν προγράμματα σε Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας ατόμων με αναπηρίες, Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης ατόμων με αναπηρίες ή άλλα ειδικά εκπαιδευτήρια.
  • Στη στοιχειώδη εκπαίδευση ανήκει ΚΑΙ το νηπιαγωγείο.
Scroll to Top