ΑΜΚΑ λέγεται ο «Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης», ένας ενιαίος αριθμός μητρώου για την εργασία και την κοινωνική ασφάλιση. Είναι ουσιαστικά η ασφαλιστική ταυτότητα όλων των πολιτών και είναι υποχρεωτική από το Νόμο για όλους, απ’ τον Οκτώβριο του 2009. ΑΜΚΑ πρέπει να έχουν όλοι όσοι ασφαλίζονται (άμεσα ή έμμεσα), εργάζονται ή πρόκειται να εργαστούν και όσοι λαμβάνουν σύνταξη ή επίδομα ανεργίας. Η απόκτηση του ΑΜΚΑ πραγματοποιείται είτε στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), είτε στα ειδικά γραφεία ΑΜΚΑ που υπάρχουν στα ασφαλιστικά ταμεία. Τα δικαιολογητικά που χρειάζονται για την έκδοσή του:

Για Έλληνες υπηκόους

  • Απαιτείται Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Δελτίο Ελληνικής Στρατιωτικής Ταυτότητας.
  • Για ανήλικα άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το 12ο έτος της ηλικίας και δεν έχουν αστυνομική ταυτότητα απαιτείται η προσκόμιση πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης από το γονέα ή το νόμιμο εκπρόσωπό του.

Για ξένους υπηκόους

  • Απαιτείται το Δελτίο Ταυτότητας ομογενούς ή
  • Δελτίο Ταυτότητας (αντίστοιχο της ελληνικής αστυνομικής) ή
  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης επίσημα μεταφρασμένο στα ελληνικά, όταν δεν υπάρχει δελτίο ταυτότητας ή διαβατήριο
  • Για ανήλικα άτομα που γεννήθηκαν στην Ελλάδα αρκεί η ληξιαρχική πράξη γέννησης.

Τί είναι ο ΑΜΚΑ;

Ο ΑΜΚΑ (Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης) είναι ουσιαστικά η ταυτότητα εργασίας και ασφάλισης κάθε εργαζόμενου, συνταξιούχου και προστατευόμενου μέλους της οικογένειάς τους στη χώρα μας. Με τον ΑΜΚΑ θα εξυπηρετήστε πιο εύκολα και γρήγορα σε όλες σας τις συναλλαγές που αφορούν την εργασία και την ασφάλιση όπως: να προχωρήσετε σε έναρξη απασχόλησης και ασφάλισης, να καταβάλετε τις ασφαλιστικές σας εισφορές, να εκδώσετε ή να ανανεώσετε το βιβλιάριο ασθένειας, να πάρετε τη σύνταξή σας ή τις οποιεσδήποτε παροχές, επιδόματα και βοηθήματα και όλα αυτά με πολύ λιγότερες καθυστερήσεις και γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Πώς θα βρω τον ΑΜΚΑ μέσω ίντερνετ;

Εάν αναζητείτε τον ΑΜΚΑ σας διότι δεν τον γνωρίζετε ή δεν τον θυμάστε, μπορείτε να τον βρείτε διαδικτυακά (online), ακολουθώντας τα εξής βήματα.

1. Μπείτε στο amka.gr/AMKAGR/, όπου θα σας εμφανιστεί η παρακάτω σελίδα:

2. Στο πρώτο στάδιο της διαδικασίας, συμπληρώστε τα στοιχεία σας (Επώνυμο, Όνομα, Όνομα Πατέρα, Όνομα Μητέρας και Ημερομηνία Γέννησης) και πατήστε αναζήτηση, για να οδηγηθείτε στην επόμενη σελίδα, όπως φαίνεται παρακάτω:

3. Τώρα συμπληρώστε τον ΑΦΜ και τον Αριθμό της Ταυτότητάς σας και πατήστε «Αναζήτηση». Ύστερα θα σας εμφανιστεί η παρακάτω εικόνα, στην οποία θα αναγράφεται ο ΑΜΚΑ σας μετά το μήνυμα «Το άτομο με τα στοιχεία που δηλώσατε έχει τον ΑΜΚΑ: …».

Εάν τυχόν σας εμφανιστεί η ένδειξη «Με τα στοιχεία που δηλώσατε δεν βρέθηκε άτομο στο Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ», είτε έχετε κάνει κάποιο λάθος στα στοιχεία σας, είτε το πρόσωπο τα στοιχεία του οποίου πληκτρολογήσατε δεν έχει ΑΜΚΑ.

Μπορείτε επίσης να ζητήσετε εκτύπωση του ΑΜΚΑ σας, που θα συνοδεύεται από τα υπόλοιπα βασικά στοιχεία σας. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι για επίσημη βεβαίωση ΑΜΚΑ πρέπει ν’ απευθυνθείτε σε ΚΕΠ και να κάνετε αίτηση χορήγησης ΑΜΚΑ. Στα ΚΕΠ θα πρέπει ν’ απευθυνθούν και όσοι δυσκολεύονται μέσω ίντερνετ ν’ ακολουθήσουν τα παραπάνω βήματα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Τί είναι ο Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ ΕΦΚΑ) και πώς τον βρίσκω online;

Scroll to Top