Τί σημαίνει το όνομα Κωνσταντίνα και τί το Κωνσταντίνος;

Κωνσταντίνα είναι το θηλυκό του Κωνσταντίνος, εξελληνισμένος τύπος του Λατινικού Constantinus και Constantius (Κωνστάντιος) ή Constans (Κώνστας). Στην Ελλάδα αριθμεί περισσότερους από 130.000 άνδρες, άρα είναι το τρίτο δημοφιλέστερο όνομα, μετά τον Γιώργο (Γεώργιο) και τον Γιάννη (Ιωάννη). Υποκοριστικά της Κωνσταντίνας είναι η Κωνστάντια, η Κωνσταντινιά, η Κωνσταντούλα, η Κωστούλα, η Κωστάντω, η Κωνσταντώ, η Κωστάνζα, η Ντίνα, η Νάντια, η Τούλα.

Κωνσταντίνος, Κωνσταντίνα.

Ο Κωνσταντίνος είναι όνομα 11 αυτοκρατόρων του Βυζαντίου και πολλών βασιλέων, όνομα επίσης πολλών Πατριαρχών, Επισκόπων και Παπών. Διασημότερος όλων ο Μέγας Κωνσταντίνος που ίδρυσε την Κωνσταντινούπολη και κατέστησε επίσημη θρησκεία της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας τον χριστιανισμό.

Η Λατινική λέξη constans από την οποία προέρχεται η Κωνσταντίνα, σημαίνει “η σταθερή, η αποφασισμένη, η βέβαιη”.

Το Ελληνικό αντίστοιχο της constans είναι Ευσταθία, αντίστοιχο δε του Constantinus, ο Ευστάθιος.

Η Κωνσταντίνα (318 – 354, συχνά δε Κωνστάντια ή Κωνσταντιάνα και αργότερα Αγία Κωνσταντίνα) ήταν η μεγαλύτερη κόρη του Μεγάλου Κωνσταντίνου και της δεύτερης συζύγου του, της Φαύστας. Πήρε τον τίτλο της «Αυγούστας» από τον πατέρα της.

Κωνσταντίνα (560 – 605) ήταν επίσης το όνομα αυτοκράτειρας του Βυζαντίου, συζύγου του Μαυρίκιου, κόρης του Τιβέριου Β΄ και της συζύγου του Ινούς Αναστασίας.

Scroll to Top