Τί σημαίνει το όνομα Γιώργος;

Το όνομα Γιώργος είναι σύντμηση του ονόματος Γεώργιος. Με περισσότερους από 171.000 Γιώργηδες, είναι το δημοφιλέστερο αντρικό όνομα στην Ελλάδα. Εξ ίσου δημοφιλές είναι στις Η.Π.Α. και την Αγγλία. Το όνομα “Γεώργιος” συναντάται σε τουλάχιστον 23 γλώσσες.

Το γυναικείο αντίστοιχο είναι Γεωργία.

Προέρχεται από την λέξη “γεωργία” που σημαίνει καλλιέργεια της γης. Η λέξη “γεώργιον” σημαίνει χωράφι.

Γεωργία σημαίνει “η περί την γην ασχολία”.

Στον Όμηρο η λέξη “έργα” σημαίνει τις καλλιέργειες: “πλήθουσιν ρέοντες εξ ορέων (οι ποταμοί) “μινύθει έργα ανθρώπων”, όταν πλημμυρίζουν οι ποταμοί, καταστρέφονται οι καλλιέργειες των ανθρώπων.

Το ποίημα του Ησιόδου “έργα και ημέραι” σημαίνει “γεωργικά έργα και οι κατάλληλες ημέρες για γεωργική εργασία”.

Καλλιέργεια σημαίνει “κάλλιστον έργον”.

Γεωργός είναι “αυτός που ανασκάπτει την γη” ή “αυτός που οργώνει τη γη”, είναι ο κάτοχος μικρού αγρού, σε αντίθεση με τον “άρχοντα” που σημαίνει “αυτός που έχει (κατέχει) μεγάλο τμήμα γης”.

Γεωργός είναι επίσης ο κάτοχος της αρόσιμης γης, κάτοχος δηλαδή του χωραφιού που οργώνεται, σε αντίθεση με τον κάτοχο αμπελιού ή δενδρώνα.

Ο γεωργός είναι χειρώναξ (χειρ + άναξ) που σημαίνει “βασιλιάς των χεριών του”.

Η λέξη “γεωργός” αναφέρεται στον Αριστοφάνη, σύμφωνα δε με άλλες πηγές, αποτελούσε επιθετικό προσδιορισμό του Δία: Ζευς Γεωργός.

Γεώργιος (με την κατάληξη -ιος που προστίθεται στη λέξη “γεωργός”) σημαίνει “αυτός που προέρχεται ή κατάγεται από γεωργό”.

Η ιστορία του αγίου Γεωργίου που σκοτώνει τον δράκοντα, είναι παραλλαγή του μύθου του Βελλεροφόντη, γιου του Ποσειδώνα, που δάμασε τον Πήγασο και, χρησιμοποιώντας την λόγχη του, σκότωσε την Χίμαιρα, ένα τέρας που έβγαζε φλόγες από το στόμα του.

Scroll to Top