Πού κόβω την αναβολή του στρατού;

Τη δυνατότητα για διακοπή της αναβολής τους έχουν όσοι στρατεύσιμοι το επιθυμούν, ώστε να προγραμματιστεί η κατάταξή τους στις Ένοπλες Δυνάμεις με την επόμενη διαθέσιμη ΕΣΣΟ, η οποία καθορίζεται με βάση την ημερομηνία διακοπής. Η αίτηση υποβάλλεται αυτοπροσώπως σε οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία ή σε Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) με την επίδειξη του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή μέσω νομίμου εκπροσώπου. Ωστόσο, γίνεται και μέσω του stratologia.gr, ΕΔΩ.

Οι σπουδαστές που έχουν λάβει αναβολή μπορούν να ζητήσουν τη διακοπή της οποιαδήποτε στιγμή το επιθυμούν. Η Εκπαιδευτική Σειρά Στρατεύσιμων Οπλιτών (ΕΣΣΟ) εξαρτάται απ’ το σώμα που θα υπηρετήσουν. Για την υποβολή της αίτησης θα χρειαστείτε τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet, καθώς και πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους της οικείας σχολής ή αντίγραφο πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ή διδακτορικού διπλώματος. Στη συνέχεια επιλέγετε «Οι αιτήσεις μου» για να δείτε την κατάσταση της αίτησής σας.

Εάν και για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική διαδικασία, μπορείτε να κλείσετε ψηφιακό ραντεβού στο myKEPlive, για να εξυπηρετηθείτε από υπάλληλο των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) μέσω τηλεδιάσκεψης.

Εναλλακτικά η διακοπή της αναβολής μπορεί να γίνει μέσω email στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία, αποστέλλοντας σε αυτήν ΑΙΤΗΣΗ και τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά σε μορφή .pdf (μπορείτε να βρείτε τη Στρατολογική Υπηρεσία που ανήκετε πατώντας ΕΔΩ).

Τι γίνεται μετά την διακοπή αναβολής

Εφόσον διακόψετε την αναβολή σας, έχετε υποχρέωση να μπείτε την ιστοσελίδα του Κλάδου σας (για τον στρατό ξηράς στο https://parousiasi.army.gr, για το πολεμικό ναυτικό στο www.hellenicnavy.gr και για την πολεμική αεροπορία στο www.haf.gr), προκειμένου να συμπληρώσετε τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την κατάταξη και τοποθέτησή σας σε Μονάδα, αλλά και την ειδικότητά σας. Σε περίπτωση που δεν συμπληρώσετε τα εν λόγω στοιχεία, είναι στην ευχέρεια της Υπηρεσίας η κατάταξη-τοποθέτηση.

Τέλος, όσοι έτυχαν 12-18-24μηνης αναβολής κατάταξης για λόγους υγείας, μπορούν να αιτηθούν την επανεξέτασή τους υποβάλλοντας σχετικό αίτημα σε οποιαδήποτε Στρατολογική Υπηρεσία ή ΚΕΠ μετά την παρέλευση 6 μηνών από τη χορήγησή της, ώστε η ΣΥ που ανήκουν να τους παραπέμψει στην αρμόδια Επιτροπή Απαλλαγών.

Scroll to Top