Πότε τονίζεται το πως και το που;

Αρκετές φορές στα κείμενα που διαβάζουμε εντοπίζονται λάθη είτε από απροσεξία είτε και από ημιμάθεια. Από τα πιο συχνά λάθη είναι ο τονισμός των λέξεων «πως», «που», «τι», «ποιος», «ποια», «ποιον». Ας δούμε, όμως, τι ισχύει ανά περίπτωση.

Οι μονοσύλλαβες λέξεις δεν τονίζονται, όπως για παράδειγμα τα «ποιος», «ποια», «ποιον», «πια», «για». Υπάρχουν, βέβαια, λέξεις που διαβάζονται και ως μονοσύλλαβες και ως δισύλλαβες (σε αυτή την περίπτωση τονίζονται). Για παράδειγμα: μια – μία / δυο – δύο.

Σε ό,τι αφορά τώρα τα «πως», «που» και «τι», τονίζονται όταν είναι ερωτηματικά. Και αυτό ισχύει είτε βρίσκονται σε ευθεία ερώτηση είτε σε πλάγια. Για παράδειγμα: «Πού είσαι;» ή «Πες μου πώς τα περνάς». Τονίζονται και στις εκφράσεις «πού και πού» ή «πώς και πώς».

Το πως και το που δεν παίρνουν τόνο όταν είναι αναφορικά. Σε αυτή την περίπτωση, το «πως» σημαίνει «ότι» και το «που» σημαίνει «ο οποίος / η οποία».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Πώς πληκτρολογώ το σύμβολο του ευρώ;

Scroll to Top