Πώς ανανεώνω την κάρτα ανεργίας του ΟΑΕΔ;

Για ένα τρίμηνο από την αρχική εγγραφή ή την τελευταία της ανανέωση ισχύει η κάρτα ανεργίας του ΟΑΕΔ, ή αλλιώς το δελτίο ανεργίας, οπότε πρέπει να ανανεωθεί εκ νέου. Η δυνατότητα ανανέωσης ξεκινάει 20 ημέρες πριν την ημερομηνία λήξης του Δελτίου ανεργίας και διαρκεί μέχρι την ημερομηνία λήξης του. Μετά την παρέλευση του εν λόγω χρονικού διαστήματος το δελτίο ανεργίας διαγράφεται αυτόματα. Στην περίπτωση αυτή, οι πολίτες μπορούν να προβούν σε έκδοση νέας κάρτας ανεργίας.

Η ανανέωση του δελτίου ανεργίας γίνεται τόσο ηλετρονικά όσο και μέσω την Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ). Εφόσον επιλέξετε το ΚΕΠ, θα χρειαστείτε ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης ή ασφαλιστικό βιβλιάριο).

Ηλεκτρονικά τώρα, έχετε τρεις επιλογές, όπου και στις τρεις θα χρειαστείτε τους κωδικούς TAXISnet:

Όσον αφορά στους δικαιούχους επιδότησης τακτικής ανεργίας, το δελτίο ανεργίας παραμένει σε ισχύ για τρεις (3) μήνες ύστερα από τη λήξη της επιδότησης, οπότε πρέπει ν’ ανανεωθεί (εφόσον διενεργούνται έγκαιρα οι απαιτούμενες δηλώσεις παρουσίας). Έκτακτες παρατάσεις της επιδότησης δε μεταβάλλουν την ημερομηνία λήξης του δελτίου ανεργίας.

Οδηγίες ανανέωσης του δελτίου ανεργίας μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΟΑΕΔ:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Πώς να βρω online το ΑΜΚΑ μου;

Scroll to Top