Πώς κάνω online ανανέωση ή αντικατάσταση της κάρτας Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού;

Μέσω gov.gr μπορούν πλέον οι επαγγελματίες οδηγοί να εκδίδουν, ν’ ανανεώνουν και ν’ αντικαθιστούν την κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού. Οι επαγγελματίες εργαζόμενοι οδηγοί που διαθέτουν άδεια οδήγησης για τις κατηγορίες ΒΕ, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D και DE έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν ψηφιακά την σχετική αίτηση για τις εξής περιπτώσεις:

  • Αρχική έκδοση κάρτας
  • Ανανέωση κάρτας
  • Αντικατάσταση κάρτας λόγω απώλειας
  • Αντικατάσταση κάρτας λόγω κλοπής

Η νέα υπηρεσία είναι προσβάσιμη απ’ ευθείας στο tacho-cards.services.gov.gr, είτε μέσω του gov.gr στην ενότητα «Επιχειρηματική δραστηριότητα» > «Αδειοδοτήσεις» > «Μεταφορές».

Πώς γίνεται η διαδικασία;

  • Μπείτε στην εφαρμογή χρησιμοποιώντας τους κωδικούς σας στο TAXISnet.
  • Συμπληρώστε την αίτηση, επισυνάπτοντας τη φωτογραφία και το δείγμα της υπογραφής σας (μέσω myphoto)
  • Εκδώστε και πληρώστε το σχετικό ηλεκτρονικό παράβολο (μέσω e-paravolo).
  • Με την ολοκλήρωση επεξεργασίας της αίτησης, θα ειδοποιηθείτε, ώστε να παραλάβετε την Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου αυτοπροσώπως ή μέσω εξουσιοδοτημένου προσώπου, από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας που έχετε επιλέξει.

Μέσω της πλατφόρμας μπορείτε να παρακολουθείτε και την πορεία της αίτησης.

Τί είναι η Κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου;

Από το 2006 όλα τα νέα φορτηγά και λεωφορεία που κυκλοφορούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι υποχρεωτικά εξοπλισμένα με ψηφιακό ταχογράφο.

Η κάρτα οδηγού του ψηφιακού ταχογράφου είναι απαραίτητη, προκειμένου να μπορεί ο οδηγός να χρησιμοποιεί το όχημα. Επιπλέον λειτουργεί ως έγγραφο ταυτοποίησης για τους οδηγούς σε πανευρωπαϊκό επίπεδο και μέσω αυτής είναι δυνατή η αποθήκευση δεδομένων που διασφαλίζουν την οδική ασφάλεια, όπως: χρόνοι οδήγησης και ανάπαυλας, ταχύτητα οχήματος και διανυθείσα απόσταση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Πώς μπορώ να αλλάξω το (παλιό) δίπλωμα οδήγησης σε κάρτα;

Scroll to Top