Ποιοι δικαιούνται άδεια μονογονεϊκής οικογένειας;

Με διευκρινιστική εγκύκλιο της ΓΓ Εργασιακών Σχέσεων, καθορίζεται το πεδίο εφαρμογής της άδειας μονογονεϊκών οικογενειών που προβλέπεται από το Νόμο 4808/2021 για την Προστασία της Εργασίας. Σύμφωνα με όσα προβλέπονται, δικαιούχοι της εν λόγω άδειας είναι:

  1. Πέραν των χήρων και των άγαμων γονέων που έχουν την επιμέλεια του τέκνου (όπως προβλέπεται ρητά από τη νομοθετική ρύθμιση) είναι και οι εργαζόμενοι γονείς, ή τρίτα πρόσωπα, που τους έχει ανατεθεί η κατ’ αποκλειστικότητα άσκηση της γονικής μέριμνας του προσώπου του τέκνου/παιδιού με δικαστική απόφαση.
  2. Οι γονείς στους οποίους έχει ανατεθεί η κατ’ αποκλειστικότητα άσκηση της επιμέλειας του προσώπου του τέκνου τους, με δικαστική απόφαση ή με έγγραφη συμφωνία λύσης του γάμου ή του συμφώνου συμβίωσης, ή σε περίπτωση διακοπής της συμβίωσης των συζύγων ή των μερών του συμφώνου συμβίωσης, ή ακύρωσης του γάμου.

Η σχετική Νομοθεσία προβλέπει:

  • Η άδεια χορηγείται λόγω αυξημένων αναγκών φροντίδας των παιδιών, χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά μετά από συνεννόηση με τον εργοδότη και δεν πρέπει να συμπίπτει χρονικά με την αρχή ή το τέλος της ετήσιας κανονικής άδειας.
  • Η εν λόγω άδεια δεν αφορά σε γονέα που έχει την επιμέλεια του παιδιού, αλλά είναι διαζευγμένος.
  • Στους εργαζόμενους γονείς που έχουν χηρέψει και στον άγαμο γονέα που έχει την αποκλειστική επιμέλεια παιδιού, χορηγείται άδεια έξι (6) εργάσιμων ημερών ετησίως, με αποδοχές, επιπλέον αυτής που δικαιούνται από άλλες διατάξεις. Γονέας με τρία (3) παιδιά ή περισσότερα δικαιούται άδειας οκτώ (8) εργάσιμων ημερών ετησίως.

Αναλυτικά η εγκύκλιος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Πόσες μέρες άδειας δικαιούμαι;

Scroll to Top