Πώς και πού μπορώ να υποβάλω καταγγελία για καταπάτηση αιγιαλού;

Έναν οδηγό με απαντήσεις σε περιβαλλοντικά ερωτήματα δημοσίευσαν η WWF Ελλάς και ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών (ΕΕΛ/ΛΑΚ). Ο οδηγός παρέχει στους πολίτες πρόσβαση σε πρακτικές πληροφορίες και συμβουλές, προκειμένου να είναι σε θέση ν’ αναλάβουν ενεργό δράση και να συμμετέχουν στη διαμόρφωση και λήψη αποφάσεων για περιβαλλοντικά ζητήματα.

Μέσω της πλατφόρμας, μπορείτε ν’ αναζητήσετε άλλες ομάδες πολιτών που δραστηριοποιούνται σε τοπικό επίπεδο και να έρθετε σ’ επαφή μαζί τους, για ανταλλαγή γνώσεων και απόψεων σε ό,τι αφορά ένα περιβαλλοντικό ζήτημα που σας απασχολεί.

Εντοπίσατε μπάζωμα υγροτόπου, αποψίλωση δάσους ή χτίσιμο αυθαίρετης οικοδομής; Γιατί είναι σημαντικοί οι δασικοί χάρτες; Μπορώ να συμμετάσχω σε διαβούλευση για περιβαλλοντικό νομοσχέδιο; Όταν ο πλανήτης καταστρέφεται, πώς μπορώ εγώ να διαμαρτυρηθώ και να ακουστώ; Πώς μπορώ να συμμετάσχω στη διαμόρφωση και λήψη περιβαλλοντικών αποφάσεων στην Ελλάδα;

Οι περιβαλλοντικές παραβάσεις αφορούν σε όλο το πεδίο δράσης της δημόσιας διοίκησης και ως εκ τούτου υπάγονται στην αρμοδιότητα περισσότερων υπηρεσιών του Κράτους (κεντρική και αποκεντρωμένη Διοίκηση, Τοπική Αυτοδιοίκηση α’ και β’ βαθμού, φορείς της γενικής κυβέρνησης (βλ. ΕΔΩ), ανεξάρτητες Αρχές, δικαστική εξουσία κ.λπ.).

Πού υποβάλω αναφορά για περιβαλλοντικές παραβάσεις;

Οι αρμόδιες Αρχές για τη διεξαγωγή περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων είναι:

  • (α) η Γενική Διεύθυνση του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του ΥΠΕΝ (βλ. ΕΔΩ),
  • (β) η αδειοδοτούσα αρχή κατά τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης (δηλ. είτε η Δ/νση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΥΠΕΝ, είτε η Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, ή η Δ/νση Ανάπτυξης της Περιφέρειας ανάλογα με την κατηγορία στην οποία υπάγεται το έργο ή δραστηριότητα),
  • (γ) οι αρμόδιες υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων (Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού, Δ/νση Δασών, Δ/νση Υδάτων κ.λπ.) και των Περιφερειών (Δ/νση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού) σε έργα και δραστηριότητες της χωρικής αρμοδιότητάς τους, ανεξαρτήτως της κατηγορίας του έργου ή της δραστηριότητας,
  • (δ) τα Κλιμάκια Ελέγχου Ποιότητας Περιβάλλοντος (Κ.Ε.Π.ΠΕ.) των Περιφερειών σε έργα και δραστηριότητες της χωρικής αρμοδιότητάς τους,
  • (ε) οι Περιβαλλοντικοί Ελεγκτές ενεργούντες κατόπιν εντολής των αμέσως προαναφερόμενων ελεγκτικών υπηρεσιών.

Περισσότερες πληροφορίες για το πώς μπορείτε να συμμετέχετε στην προστασία του περιβάλλοντος γενικότερα, μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ.

Δείτε και το σχετικό βίντεο που ανήρτησαν η WWF Ελλάς και ο ΕΕΛ/ΛΑΚ:

Scroll to Top