Τί είναι το myTEKA και πώς λειτουργεί ο «ατομικός κουμπαράς»;

Έναν «ατομικό κουμπαρά» αποκτάει πλέον ο κάθε εργαζόμενος, ο οποίος ουσιαστικά σχετίζεται με την επικουρική σύνταξή του στο μέλλον, μέσω του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ). Μάλιστα, έχει σχεδιαστεί και λειτουργεί μία νέα εφαρμογή του Ταμείου, το myTEKA, όπου κάθε νέα και κάθε νέος μπορεί να έχει πλήρη εικόνα της επικουρικής του ασφάλισης.

Πρόκειται για μία εφαρμογή, όπου ο ασφαλισμένος ενημερώνεται για:

  • Το σύνολο των εισφορών που έχει καταβάλει ο ίδιος ή/και ο εργοδότης του
  • Το κέρδος από τις αποδόσεις των επενδύσεών του
  • Το ιστορικό εισφορών
  • Την κίνηση λογαριασμού

Την άνοιξη του 2023 η εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη και για κινητές συσκευές.

Τί είναι το myTEKA;

MyTEKA είναι ο κόμβος προσωποποιημένης ενημέρωσης του ασφαλισμένου για την επικουρική του σύνταξη. Ο ασφαλισμένος συνδέεται στην διεύθυνση myteka.gov.gr με τους προσωπικούς του κωδικούς TAXISnet, καθώς και τον ΑΜΚΑ του για δεύτερη ταυτοποίηση.

Πώς λειτουργεί;

Στα αριστερά της αρχικής σελίδας αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του εργαζομένου και το μενού. Πατώντας την επιλογή «Επικοινωνία», μεταβαίνει στη σελίδα του Οδηγού του Πολίτη 1555. Από εκεί μπορεί να ενημερωθεί και ν’ απευθύνει διάφορα ερωτήματα.

  • Στην αρχική σελίδα, υπάρχει ενημέρωση για τις εισφορές που έχει καταβάλει ο ασφαλισμένος ή/και ο εργοδότης του, καθώς και για το κέρδος από τις αποδόσεις των επενδύσεών του.
  • Στην περίπτωση που είναι μη μισθωτός ενημερώνεται για τις εισφορές που έχει καταβάλει για τον εαυτό του. Οι εισφορές εργοδότη σε αυτή την περίπτωση είναι μηδενικές.
  • Στην περίπτωση που ο χρήστης είναι μισθωτός ενημερώνεται για τις εισφορές που έχουν παρακρατηθεί απ’ το μισθό του και τις καταβάλει ο εργοδότης γι’ αυτόν, επιπρόσθετα των εισφορών που έχει καταβάλει ο εργοδότης του.
  • Στη συνέχεια ο ασφαλισμένος μπορεί να δει την εξέλιξη του «ατομικού του κουμπαρά». Διακρίνονται οι εγγυημένες εισφορές του και η εξέλιξη των εισφορών με την προσθήκη των αποδόσεων που έχουν οι επενδύσεις του.
  • Στα δεξιά της αρχικής σελίδας εμφανίζεται το σύνολο των αποταμιεύσεων που βρίσκονται στον κουμπαρά του ασφαλισμένου, ενώ ενημερώνεται και για το αν υπάρχουν τυχόν ανεξόφλητες εισφορές.

Τέλος παρέχονται χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την σύνταξή του.

2) Επιλέγοντας από μενού το «Ιστορικό Εισφορών», ενημερώνεται λεπτομερέστερα για τις εισφορές του. Μπορεί να φιλτράρει τα αποτελέσματα που θέλει βάσει έτους, μήνα και εργοδότη. Ενημερώνεται σχετικά με τα σύνολα των «Εισφορών που έχουν εξοφληθεί», των «Εισφορών που Οφείλονται», των «Εισφορών του Ασφαλισμένου», των «Εισφορών του Εργοδότη», των «Συνολικών Εισφορών» και των «Ημερών Ασφάλισης». Στον πίνακα ακριβώς από κάτω βλέπει την ανάλυση των εισφορών του.

3) Επιλέγοντας την «Κίνηση Λογαριασμού», ενημερώνεται για τις πληρωμές που έχουν γίνει για το λογαριασμό του.

4) Επιλέγοντας το «Προφίλ» μπορεί να ενημερωθεί για τα προσωπικά του στοιχεία που έχει δηλωμένα και στον ΕΦΚΑ, καθώς και για το ΑΦΜ, ΑΜΚΑ και ΙΒΑΝ.

5) Στην επιλογή «Το ΤΕΚΑ με μια ματιά» ο ασφαλισμένος βλέπει συνοπτικές λειτουργίες του Ταμείου.

Scroll to Top