Τί χρειάζεται για να βγάλω διαβατήριο;

Για ένα ταξίδι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα χρειαστείτε απαραιτήτως διαβατήριο. Εφόσον δεν έχετε εκδόσει ήδη διαβατήριο, τότε θα πρέπει να πάτε σε κάποιο Αστυνομικό Τμήμα, όπου θα χρειαστεί να κάνετε μία σχετική αίτηση, αλλά και να καταθέσετε κάποια δικαιολογητικά. Το διαβατήριο, άλλωστε, αποτελεί από τα πιο απαραίτητα έγγραφα και καλό θα ήταν να έχουμε όλοι.

Τα δικαιολογητικά που θα χρειαστείτε:

 • Αίτηση έκδοσης διαβατηρίου, η οποία εκτυπώνεται στα Γραφεία Υποδοχής Αιτημάτων της Αστυνομίας. Η αίτηση περιλαμβάνει και μία υπεύθυνη δήλωση, στην οποία θα χρειαστεί να συμπληρώσετε τα στοιχεία σας.
 • Αντίγραφο των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας, εκτυπωμένες σε μία όψη σελίδας. Αν είστε μόνιμος κάτοικος εξωτερικού, υποβάλλετε το πιστοποιητικό γέννησης ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης).
 • Μια πρόσφατη (τελευταίου μήνα) έγχρωμη φωτογραφία 4×6 εκ., συγκεκριμένων τεχνικών προδιαγραφών.
 • Το παλιό σας διαβατήριο (σε περίπτωση ανανέωσης).

Διαβατήριο για ανήλικους

Εφόσον θέλετε να εκδόσετε διαβατήριο για ανήλικο, χρειάζεστε πάνω κάτω τα ίδια δικαιολογητικά, ωστόσο τα δικαιολογητικά τα καταθέτουν οι γονείς παρουσία του ανηλίκου. Σε περίπτωση απουσίας του ενός γονέα, απαιτείται έγγραφη συναίνεση του άλλου με θεωρημένο το γνήσιο υπογραφής του, διαφορετικά παρίσταται εξουσιοδοτημένος συγγενής του ανηλίκου.

Παράλληλα στην αίτηση έκδοσης διαβατηρίου χρειάζεται ενσωματωμένη υπεύθυνη δήλωση, που περιλαμβάνει διαφορετικά στοιχεία απ’ ότι στους ενήλικες. Σε κάθε περίπτωση, για τις απαραίτητες υπεύθυνες δηλώσεις θα έχετε καθοδήγηση από την Υπηρεσία.

Τί παράβολο χρειάζεται για να βγάλω διαβατήριο;

Για την έκδοση του διαβατηρίου θα χρειαστεί να πληρώσετε κάποια παράβολα. Μέσω της πλατφόρμας e-Παράβολο (πατήστε ΕΔΩ), κάνετε σύνδεση και ύστερα επιλέγετε τον Φορέα «Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη / Ελληνική Αστυνομία». Ακολούθως στην κατηγορία «Διαβατήριο» επιλέγετε τον τύπο του παραβόλου που αντιστοιχεί στο διαβατήριο που χρειάζεστε:

 1. Αρχική έκδοση – ανανέωση – κλοπή/απώλεια (14 ετών και άνω): Συνολικό ποσό 84,40 ευρώ (κωδικός τύπου παραβόλου – 1862).
 2. Αρχική έκδοση – ανανέωση – κλοπή/απώλεια (έως 14 ετών): Συνολικό ποσό 73,60 ευρώ (κωδικός τύπου παραβόλου – 1863).
 3. Αντικατάσταση (φθορά, συμπλήρωση σελίδων, μεταβολή στοιχείων): Συνολικό ποσό 58,00 ευρώ (κωδικός τύπου παραβόλου – 1864).
 4. Επανυποβολή αιτήματος – έξοδα ταχυδρομικής Αποστολής: Συνολικό ποσό 5,00 ευρώ (κωδικός τύπου παραβόλου – 1892).
 5. Κατ’ εξαίρεση έκδοση διαβατηρίου ισχύος 13 μηνών: Συνολικό ποσό 68,80 ευρώ (κωδικός τύπου παραβόλου – 1865).
 6. Διαβατήριο ισχύος 8 μηνών (προσωρινή αδυναμία λήψης αποτυπωμάτων): Συνολικό ποσό 63,40 ευρώ (κωδικός τύπου παραβόλου – 1866).
 7. Διαβατήριο ισχύος 3 μηνών (μεταγωγή κρατουμένου): Συνολικό ποσό 63,40 ευρώ (κωδικός τύπου παραβόλου – 1867).
Scroll to Top