Τί σημαίνει γλωσσικό ιδίωμα;

Ως επισκέπτες σε μία περιοχή, αρκετά συχνά ακούμε φράσεις ή λέξεις τις οποίες δεν τις γνωρίζουμε. Η κάθε περιοχή ασφαλώς κι έχει τα δικά της γλωσσικά χαρακτηριστικά, τα οποία ονομάζονται «γλωσσικό ιδίωμα». Η φράση αυτή εξηγεί την ύπαρξη μίας τοπικής παραλλαγής της εκάστοτε γλώσσας, με μικρές -ωστόσο- αποκλίσεις από την κοινή καθομιλουμένη.

Για παράδειγμα, στη Βόρεια Ελλάδα είναι γνωστό ότι η φράση «θέλω να σου πω κάτι» λέγεται ως εξής: «θέλω να σε πω κάτι». Αυτό είναι ένα γλωσσικό ιδίωμα, μία ιδιομορφία -αν θέλετε- της Ελληνικής γλώσσας, που επικρατεί στην Βόρεια Ελλάδα.

Το «γλωσσικό ιδίωμα» είναι, δηλαδή, ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό, το οποίο βέβαια δεν προσδίδεται μόνο σε περιοχές, αλλά και σε πρόσωπα. Αρκετοί συγγραφείς παρουσιάζουν δικά τους γλωσσικά ιδιώματα στα κείμενά τους, έχουν συνεπώς έναν ιδιαίτερο τρόπο έκφρασης, ενώ η λέξη «ιδίωμα» αυτή καθεαυτή μπορεί να γίνει συνώνυμη κάποιες φορές και με τη λέξη «συνήθεια».

Scroll to Top