Τί κλίμα έχει η Ελλάδα;

Η Ελλάδα είναι Μεσογειακή χώρα και το κλίμα της είναι εύκρατο Μεσογειακό (ήπιοι – υγροί χειμώνες, θερμά – ξηρά καλοκαίρια και μακρές περίοδοι ηλιοφάνειας). Ωστόσο, λόγω γεωγραφικής μοναδικότητας, το κλίμα δεν είναι το ίδιο σε όλες τις περιοχές. Άλλο κλίμα έχει μία περιοχή κοντά σε θάλασσα και άλλο μία περιοχή κοντά σε βουνό.

Η Ελλάδα έχει πολλά μικροκλίματα και τοπικές παραλλαγές κλίματος, κάτι που προκύπτει κυρίως λόγω της μεγάλης ποσότητας (θαλάσσιων) νερών και της Πίνδου. Δυτικά της οροσειράς, για παράδειγμα, το κλίμα το χειμώνα είναι πιο ψυχρό και βροχερό απ’ ότι στα ανατολικά.

Από την άλλη, στις βόρειες περιοχές παρουσιάζεται ένα μεταβατικό κλίμα μεταξύ ηπειρωτικού και βορείου κλίματος της Ευρώπης, ενώ σε κάποιες ορεινές περιοχές υπάρχει αλπικό κλίμα.

Scroll to Top