Πώς υπολογίζεται η ετήσια άδεια των εργαζομένων (online);

Συγκεκριμένη Νομοθεσία ισχύει για την ετήσια άδεια των εργαζομένων, την οποία οφείλει να γνωρίζει τόσο ο εργοτόδης όσο και ο εργαζόμενος. Η ετήσια άδεια χορηγείται σε συνεννόηση με τον εργοδότη και πρέπει να χορηγείται εντός διμήνου από την υποβολή σχετικού αιτήματος απ’ τον εργαζόμενο. Κατά τη διάρκεια της ετήσιας άδειας απαγορεύεται αυστηρά η απόλυση του εργαζόμενου. Παράλληλα ο τηλεργαζόμενος έχει το δικαίωμα ν’ απέχει πλήρως από την παροχή εργασίας, αλλά και να μην επικοινωνεί ψηφιακά (να μην απαντάει σε τηλέφωνα, e-mail κ.λπ.).

Η Νομοθεσία προβλέπει επίσης τη μεταφορά της ετήσιας κανονικής άδειας μέχρι το πρώτο τρίμηνο του επόμενου ημερολογιακού έτους. Σε περίπτωση που παρέλθει και το πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους, η αξίωση μετατρέπεται σε χρηματική.

Πώς να υπολογίσω την ετήσια άδειά μου;

Οι εργαζόμενοι μπορούν μέσω online εφαρμογής του ΚΕΠΕΑ να υπολογίσουν μόνοι τους την άδεια που δικαιούνται:

Την εφαρμογή μπορείτε να την κατεβάσετε και στο κινητό σας. Εάν έχετε Android Smartphone από το Play Store. Αν έχετε iPhone από το App Store.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Πόσες μέρες άδειας δικαιούμαι;

Scroll to Top