Τί σημαίνουν οι φράσεις «πλέον ΦΠΑ» και «συν ΦΠΑ»;

Πολλές φορές, σε μία παραγγελία ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας που κάνουμε, οι εταιρείες χρησιμοποιούν τη φράση «πλέον/συν ΦΠΑ». Όταν ρωτάμε, δηλαδή, το κόστος ενός προϊόντος/υπηρεσίας, απαντούν, για παράδειγμα, «Το κόστος είναι 500 ευρώ πλέον/συν ΦΠΑ», μπερδεύοντας πιθανότατα το καταναλωτικό κοινό.

Η ερμηνεία της φράσης αυτής είναι η εξής: 500 ευρώ είναι η «καθαρή» αξία του προϊόντος ή της υπηρεσίας που αγοράζουμε, αλλά στην τιμή αυτή ΔΕΝ συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.

Ο καταναλωτής, βέβαια, στο τέλος πληρώνει τόσο την «καθαρή» αξία όσο και το ΦΠΑ…

Τί είναι το ειδικό καθεστώς ΦΠΑ κινητών τηλεφώνων, ταμπλετών και φορητών υπολογιστών (Άρθρο 39Α);

Αξίζει εδώ να σημειωθεί, ότι με το άρθρο 67 του Ν 4484/2017, προστέθηκε στο άρθρο 39α του Κώδικα ΦΠΑ (Ν 2859/2000), η παράγραφος 5 (ισχύς από 1/8/2017), βάσει της οποίας, οι παραδόσεις, από υποκείμενο στον ΦΠΑ σε άλλον υποκείμενο στον φόρο, κινητών τηλεφώνων, δηλαδή συσκευών που έχουν κατασκευαστεί ή προσαρμοστεί για χρήση σε αναγνωρισμένο δίκτυο και λειτουργούν σε συγκεκριμένες συχνότητες, καθώς και ταμπλετών ηλεκτρονικών υπολογιστών και φορητών υπολογιστών, υπάγονται στο «ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου από τον λήπτη αγαθών και υπηρεσιών».

Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο αναλογών φόρος καταβάλλεται από τον αγοραστή των αγαθών, υπό την προϋπόθεση, ωστόσο, ότι ο αγοραστής έχει δικαίωμα έκπτωσης του φόρου των εισροών του. Έτσι, ο πωλητής, ασκών επιχειρηματική δραστηριότητα, που παραδίδει τα παραπάνω αγαθά, ενώ έχει δικαίωμα έκπτωσης του φόρου εισροών που αντιστοιχεί στις εν λόγω πράξεις, δεν χρεώνει φόρο στα εκδιδόμενα φορολογικά στοιχεία (τιμολόγιο ή άλλα στοιχεία που υπέχουν θέση τιμολογίου) προς τον αντισυμβαλλόμενο, επίσης ασκούντα επιχειρηματική δραστηριότητα. Ακολούθως, ο πωλητής, υποχρεούται να αναγράφει στο τιμολόγιο την φράση «Άρθρο 39α του Κώδικα ΦΠΑ: Υπόχρεος για την καταβολή του φόρου είναι ο αγοραστής».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Πώς υπολογίζω το ΦΠΑ;

Scroll to Top