Τί σημαίνει το όνομα Ιησούς;

Το όνομα «Ιησούς» σημαίνει Σωτήρ. Σωτήρας. Ο Θεός που κατέβηκε στη γη για να σώσει τους ανθρώπους από τις αμαρτίες τους.

Άγγελος Κυρίου εμφανίστηκε σε όνειρο και είπε στον Ιωσήφ να πάρει την έγκυο Μαρία στο σπίτι του, «το γαρ εν αυτή γεννηθέν εκ Πνεύματος εστίν Αγίου. Τέξεται δε υιόν και καλέσεις το όνομα αυτού Ιησούν» (Ματθ. Α΄, 20 – 21).

Κατά τον ευαγγελιστή Λουκά (Α΄, 30 – 31) ο άγγελος Κυρίου εμφανίζεται στην ίδια τη Μαρία και της λέει: «Μη φοβού Μαριάμ. Εύρες γαρ χάριν παρά τω Θεώ. Και ιδού συλλήψη εν γαστρί και τέξη υιόν και καλέσεις το όνομα αυτού Ιησούν».

Πολλοί νομίζουν ότι ο Ιησούς είναι ομόηχο του Ελληνικού ονόματος «Ιάσων» που σημαίνει «θεραπευτής», άλλοι τόσοι το ταυτίζουν με αυτό, αλλά είναι λάθος. Θεολόγοι και γλωσσολόγοι συμφωνούν πέραν πάσης αμφιβολίας ότι: Ιησούς είναι ο Γιαχβέ.

Ο Γιώργος Μπαμπινιώτης λέει ότι το όνομα Ιησούς προέρχεται από την Εβραϊκή / Αραμαϊκή λέξη Yeshuah που σημαίνει «ο Γιαχβέ είναι η σωτηρία».

Με τον όρο «Γιαχβέ» ή «Ιεχωβά» νοείται ο Θεός των Εβραίων.

Γνωστός από την Παλαιά Διαθήκη είναι και ο Ιησούς του Ναυή, ο ηγέτης του Ισραήλ μετά τον θάνατο του Μωυσή. Η διαφορά έγκειται στο ότι ο Ιησούς της Καινής Διαθήκης ήταν Χριστός, δηλαδή κεχρισμένος από το Θεό.

Scroll to Top