Τί σημαίνει «κάθειρξη»;

Η λέξη «κάθειρξη» (στην καθαρεύουσα: κάθειρξις) σημαίνει φυλάκιση. Σύνθετη λέξη: Η πρόθεση «κατά» + το αρχαίο ρήμα «είργνυμι». Που σημαίνει: Εμποδίζω, εγκλείω, περιορίζω, φυλακίζω.

Ως νομικός όρος, η «κάθειρξη» σημαίνει ποινή βαρύτερη από την απλή φυλάκιση ή βαριά καταδίκη σε φυλάκιση για κακούργημα. Ο όρος είναι στερητικός της ελευθερίας και υπονοεί την αυστηρή τιμωρία για κακούργημα με τη μορφή φυλάκισης ή την βαριά ποινή που επιβάλλουν τα Δικαστήρια στον ένοχο.

«Κάθειρξη» λέγεται η ποινή που περιλαμβάνει φυλάκιση μεγαλύτερη από πέντε χρόνια.

Για διάρκεια φυλάκισης από πέντε μέχρι είκοσι χρόνια, λέγεται «πρόσκαιρη κάθειρξη» ή «προσωρινή κάθειρξη».

Η ισόβια κάθειρξη απονέμεται σε πολύ σοβαρή κακουργηματική πράξη, όπως, για παράδειγμα, ο φόνος.

Όταν ο νόμος δεν ορίζει ρητά ότι η επιβαλλόμενη κάθειρξη είναι ισόβια, αυτή είναι πρόσκαιρη.

Στην κάθειρξη επιβάλλεται πάντοτε και υποχρεωτικά πρόσκαιρη ολική αποστέρηση πολιτικών δικαιωμάτων.

Scroll to Top