Τί σημαίνει η λέξη «τηλεπικοινωνία»;

«Τηλεπικοινωνία» σημαίνει «η επικοινωνία ανθρώπων από μακρινές αποστάσεις». Σημαίνει επίσης το σύνολο των τεχνικών μέσων δια των οποίων επιτυγχάνεται η επικοινωνία ανθρώπων που απέχουν πολύ μεταξύ τους. Με τον γενικό όρο τηλεπικοινωνίες (telecommunications) χαρακτηρίζεται η κάθε μορφής ενσύρματη ή ασύρματη, ηλεκτρομαγνητική, ηλεκτρική κλπ., ακουστική και οπτική επικοινωνία που πραγματοποιείται ανεξαρτήτως απόστασης.

Πρώτη αναφορά στην τηλεπικοινωνία υπάρχει στον Όμηρο, σύμφωνα με τον οποίο οι Αχαιοί χρησιμοποίησαν τις «φρυκτωρίες» για ν’ αναγγείλουν στις Μυκήνες την άλωση της Τροίας.

Φρυκτωρίες ήταν μεγάλες φωτιές στις κορυφές των βουνών που έστελναν το κωδικοποιημένο μήνυμα η μία στην άλλη.

Η λέξη «τηλεπικοινωνία» είναι σύνθετη, αποτελείται από το (αρχαίο) επίρρημα «τήλε» + επικοινωνία.

Το επίρρημα «τήλε» σημαίνει «μακριά» ή «μακριά από». Χρησιμοποιείται ως πρόθεμα πολλών άλλων λέξεων: Τηλεόραση, τηλοψία, τηλεθεατής, τηλέφωνο, τηλέγραφος, τηλεδιάγνωση, τηλεπάθεια, τηλεβόας, τηλεσκόπιο, τηλεφακός, τηλεργασία, τηλεγράφημα, Τηλέμαχος κλπ.

Η πλήρης ονομασία του ΟΤΕ είναι «Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδας».

Scroll to Top