Τί σημαίνει η φράση «σε ανύποπτο χρόνο»;

Η φράση «σε ανύποπτο χρόνο» σημαίνει ότι ειπώθηκε ή συνέβη κάτι σε στιγμή ασύνδετη με τα σημερινά γεγονότα, όταν δεν τα υποψιαζόταν κανείς, τότε που δε μπορούσαν να τα διακρίνουν ή να τα προβλέψουν οι άλλοι.

Αυτό το «κάτι» που έγινε «σε ανύποπτο χρόνο» θα ήταν λάθος να συσχετιστεί με οτιδήποτε άλλο, ακόμα κι αν αυτό «το άλλο» είναι συναφές. Ότι η συσχέτιση είναι λάθος, τεκμηριώνει απουσία σκοπιμότητας. Αυτό που ειπώθηκε «σε ανύποπτο χρόνο» είναι άδικο να ενοχοποιείται, διότι δεν εξυπηρετεί την σημερινή σκοπιμότητα, αντιθέτως, θα ήταν δίκαιο ν’ αξιολογείται, διότι αποδεικνύει την οξύνοια εκείνου που το έκαμε ή το είπε.

Το γεγονός ότι αυτό το κάτι ειπώθηκε «σε ανύποπτο χρόνο», τότε δηλαδή που δεν έβλεπε ή δεν περίμενε κανείς κάτι ανάλογο, αποδεικνύει ότι, όποιος το είπε, ήταν διορατικός, μπορούσε να δει και να διατυπώσει την εξέλιξη των πραγμάτων, πριν αυτά συμβούν, πριν γίνουν αντιληπτά στους άλλους. Μπορούσε να προνοήσει και να μειώσει έτσι τις απώλειες από τα δεινά.

Η φράση «σε ανύποπτο χρόνο» τοποθετείται κυρίως σε προγενέστερο χρόνο, δεν πρόκειται όμως για προφητεία, αλλά για λογική πρόγνωση θεμελιωμένη σε στοιχεία της πραγματικότητας. Π.χ. «Άρθρα για την οικονομική κρίση του 2008 είχαν δημοσιευτεί στον Τύπο σε ανύποπτο χρόνο» ή «οι δηλώσεις του Προέδρου μας έγιναν σε ανύποπτο χρόνο, άρα δεν εξυπηρετούσαν τις σημερινές σκοπιμότητες της κυβέρνησης».

Η φράση μπορεί επίσης να τοποθετηθεί και σε μέλλοντα χρόνο, αλλά τότε φορτίζεται με την έννοια της απειλής (π.χ. ένα πυρηνικό ατύχημα μπορεί να συμβεί σε ανύποπτο χρόνο) ή της υπόσχεσης (π.χ. η εμφάνιση του Θεού θα γίνει σε ανύποπτο χρόνο) σε στιγμή δηλαδή που δεν θα το περιμένει κανείς.

Scroll to Top