Τί σημαίνει δομή;

Διάφορες χρήσεις έχει η λέξη «δομή». Η πιο κοινή ερμηνεία αφορά στον τρόπο με τον οποίο είναι δομημένο ένα οποιοδήποτε σύνολο. Η λέξη χρησιμοποιείται και ως τμήμα διαφόρων εκφράσεων (π.χ. Κοινωνική Δομή ή Χημική Δομή κάποιου στοιχείου). Πρόκειται, δηλαδή, για ένα σύνολο στοιχείων, είτε υλικών είτε εννοιών, όπως ισχύει -για παράδειγμα- στη φράση «Σοσιαλιστική Δομή» ενός κράτους.

Δομή, βάσει λεξικών, είναι η εσωτερική διάρθρωση που συνδέει τα επί μέρους όμοια ή ανόμοια στοιχεία ενός συνόλου ή συστήματος. Είναι, δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο είναι δομημένο:

  1. ένα σύνολο υλικών στοιχείων, όπως η δομή ενός κτιρίου, του ανθρώπινου σώματος ή η δομή των κυττάρων, η χημική δομή ενός στοιχείου, η δομή ενός μηχανισμού κ.ο.κ..
  2. ένα σύνολο ατόμων ή εκφράσεων της δημιουργικότητάς τους.

Παραδείγματα γενικότερης χρήσης:

  1. Κοινωνική Δομή: Ο τρόπος με τον οποίο οργανώνονται οι σχέσεις μεταξύ των ατόμων και των ομάδων σε μία κοινωνία.
  2. Οι οικονομικές, οι πολιτικές και οι κοινωνικές δομές είναι οι θεσμοί και οι κανόνες που διέπουν ένα κράτος.
  3. Ένα κράτος έχει δομή Καπιταλιστική / Σοσιαλιστική ή Δημοκρατική δομή.
  4. H δομή ενός λογοτεχνικού / κινηματογραφικού έργου είναι η οργάνωση του υλικού και ο τρόπος σύνδεσης των επί μέρους στοιχείων.
  5. H συντακτική δομή του λόγου είναι οι σχέσεις ανάμεσα στα στοιχεία της πρότασης.
Scroll to Top