Τί είναι το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο;

Την δυνατότητα για Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) έχουν χιλιάδες πολίτες, κάτι που έχει θεσπιστεί για την προστασία των ευπαθών ομάδων καταναλωτών. Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο ουσιαστικά προσφέρει χαμηλότερες τιμές κατανάλωσης ενέργειας, άρα και χαμηλότερους λογαριασμούς ρεύματος, με στόχο τη στήριξη των ευάλωτων νοικοκυριών. Το τιμολόγιο αυτό παρέχεται απ’ όλους τους Προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας και αφορά μόνο την κύρια κατοικία των δικαιούχων.

Οι αιτήσεις ένταξης στο ΚΟΤ υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής πλατφόρμας της Η.ΔΙ.Κ.Α. Αίτηση ένταξης υποβάλλεται κάθε χρόνο, προκειμένου να γίνεται επανέλεγχος των προϋποθέσεων ένταξης στο ευνοϊκό πρόγραμμα.

Scroll to Top