Τί είναι ο πληθωρισμός;

Όλο και πιο έντονα ακούμε το τελευταίο διάστημα την ορολογία «πληθωρισμός». Τί είναι όμως και πώς υπολογίζεται; Πληθωρισμός, λοιπόν, ονομάζεται η γενικευμένη και συνεχής αύξηση των τιμών των αγαθών και των υπηρεσιών μιας οικονομίας, σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, που προκαλεί ελαχιστοποίηση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών, δηλαδή με τα ίδια χρήματα υπάρχει δυνατότητα για λιγότερες αγορές. Με άλλα λόγια, ο πληθωρισμός μειώνει την αξία του νομίσματος με την πάροδο του χρόνου.

Δεν υφίσταται, όμως, πληθωρισμός όταν οι τιμές παραμένουν σταθερές, ανεξαρτήτως αν είναι υψηλές ή όχι.

Βάσει πολλών οικονομικών θεωριών, ο πληθωρισμός θεωρείται ένα Νομισματικό Φαινόμενο. Άλλες θεωρίες, ωστόσο, υποστηρίζουν ότι μπορεί να έχει «ρίζες» και σε μη νομισματικά φαινόμενα.

Πώς υπολογίζεται ο πληθωρισμός;

Ο πληθωρισμός υπολογίζεται συνήθως απ’ τη ποσοστιαία (%) μεταβολή του δείκτη τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ) στη διάρκεια του χρόνου. Για τη μέτρησή του, λαμβάνονται υπ’ όψιν όλα τα αγαθά και οι υπηρεσίες που καταναλώνουν τα νοικοκυριά, όπως:

  • Είδη καθημερινής χρήσης (π.χ. τρόφιμα, εφημερίδες και βενζίνη).
  • Διαρκή αγαθά (π.χ. είδη ένδυσης, ηλεκτρονικοί υπολογιστές και πλυντήρια).
  • Υπηρεσίες (π.χ. κομμωτήρια, ασφάλειες και ενοικιαζόμενες κατοικίες).
Scroll to Top