Τί είναι ο λοστρόμος;

Ο Λοστρόμος, ή αλλιώς Ναύκληρος, αποτελεί μέρος του πληρώματος ενός εμπορικού πλοίου. Διοικητικά μιλώντας, βρίσκεται μεταξύ πλοιάρχου και κατωτέρου προσωπικού. Πρόκειται ουσιαστικά για τον πρώτο υπαξιωματικό του πληρώματος, ενώ είναι υπό τις διαταγές του υποπλοίαρχου. Ο λοστρόμος ελέγχει τη λειτουργία του καταστρώματος και συντονίζει τις δραστηριότητες των ναυτών. Δίνει δε εντολές κι ελέγχει τους ναύτες κατά την εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών. Μεταφέρει τέλος τα παράπονα του προσωπικού στα υψηλότερα κλιμάκια της ιεραρχίας ενός πλοίου.

Μπορεί επίσης να εργαστεί σε φορτηγά, επιβατηγά και ρυμουλκά πλοία ή ν’ απασχοληθεί ως υπάλληλος σε ναυτιλιακές εταιρίες, σε μικρότερα τουριστικά και αλιευτικά σκάφη.

Πρόκειται για μία αρκετά μονότονη και κουραστική δουλειά, καθώς ο λοστρόμος ως εργαζόμενος είναι εκτεθειμένος πολλές φορές σε επικίνδυνες (καιρικές) συνθήκες και μπορεί να ταξιδεύει στη θάλασσα για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Μερικά απ’ τα προσόντα που πρέπει να διαθέτει είναι η… αγάπη για τη θάλασσα, η εξοικείωση με τα πλοία, καλή σωματική και ψυχική υγεία, υπευθυνότητα, αντοχή στις δύσκολες καιρικές συνθήκες, πειθαρχία, επινοητικότητα, ευστροφία και ικανότητα να διατηρεί καλές σχέσεις τόσο με τους προϊσταμένους όσο και με τους υφισταμένους του.

Πώς μπορώ να γίνω λοστρόμος;

Για να γίνει κάποιος λοστρόμος, δεν απαιτούνται ειδικές σπουδές ειδικότητας, θεωρείται, ωστόσο, απαραίτητη η γνώση Αγγλικής γλώσσας (ή και περισσότερων γλωσσών). Ένας ναύτης μπορεί να γίνει λοστρόμος μετά από 4 χρόνια προϋπηρεσίας ή ν’ αποκτήσει άδεια κυβερνήτη Γ’, μετά από εξετάσεις στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας.

Για την άσκηση του επαγγέλματος είναι απαραίτητο το ναυτικό φυλλάδιο και η απόκτηση άδειας ναύτη, η οποία παρέχεται μετά από θαλάσσια υπηρεσία ενός έτους ως μαθητευόμενου (ένα εξάμηνο υπό την εποπτεία αξιωματικού) και την απόκτηση πιστοποιητικού ασφαλείας και πυρασφαλείας απ’ το Κέντρο Επιμόρφωσης Σπουδαστών Εμπορικού Ναυτικού (ΚΕΣΕΝ). Επίσης, απαραίτητο είναι το λευκό ποινικό μητρώο και το πιστοποιητικό εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων.

Scroll to Top