1-7 Φεβρουαρίου: Παγκόσμια Εβδομάδα Διαθρησκειακής Αρμονίας, η εβδομάδα των θρησκειών

Παγκόσμια Εβδομάδα Διαθρησκειακής Αρμονίας είναι η πρώτη εβδομάδα κάθε Φεβρουαρίου, έπειτα από ορισμό της ΓΣ του ΟΗΕ το 2010. Πρόκειται […]

1-7 Φεβρουαρίου: Παγκόσμια Εβδομάδα Διαθρησκειακής Αρμονίας, η εβδομάδα των θρησκειών Περισσότερα...