Εφορία

Πού κάνω online δήλωση Φόρου Κληρονομιάς, Μεταβίβασης Ακινήτων, Δωρεάς και Γονικής Παροχής;

Την δυνατότητα ψηφιακής υποβολής πέντε ειδικών δηλώσεων φόρου μεταβίβασης ακινήτων (ΦΜΑ), μέσω της εφαρμογής «myPROPERTY», παρέχει η ΑΑΔΕ. Οι δηλώσεις

Πού κάνω online δήλωση Φόρου Κληρονομιάς, Μεταβίβασης Ακινήτων, Δωρεάς και Γονικής Παροχής; Περισσότερα...

Εκτύπωση Ε2: Πώς εκτυπώνω την κατάσταση για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας;

Το έντυπο αναλυτικής κατάστασης για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας (Ε2) καλό θα ήταν να το αρχειοθετείτε σε κάποιον φάκελο για

Εκτύπωση Ε2: Πώς εκτυπώνω την κατάσταση για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας; Περισσότερα...

Εκτύπωση Ε3: Πώς εκτυπώνω την κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα;

Για να εκτυπώσετε το έντυπο κατάστασης οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα (Ε3) ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα. Βήμα – βήμα η

Εκτύπωση Ε3: Πώς εκτυπώνω την κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα; Περισσότερα...

Scroll to Top