Δημόσιες Υπηρεσίες

Πώς κάνω online ανανέωση ή αντικατάσταση της κάρτας Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού;

Μέσω gov.gr μπορούν πλέον οι επαγγελματίες οδηγοί να εκδίδουν, ν’ ανανεώνουν και ν’ αντικαθιστούν την κάρτα Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού. Οι

Πώς κάνω online ανανέωση ή αντικατάσταση της κάρτας Ψηφιακού Ταχογράφου Οδηγού; Περισσότερα...

Scroll to Top