Σε ποιον αιώνα είμαστε;

Από την 1η Ιανουαρίου 2000 έως και τις 31 Δεκεμβρίου του 2099 διανύουμε τον 21ο αιώνα, σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο. Ένας αιώνας αποτελείται από 100 χρόνια, ο δε 21ος αιώνας είναι ο πρώτος της τρίτης χιλιετίας. Οι απόψεις, βέβαια, διίστανται ως προς την χρονική οριοθέτηση ενός αιώνα. Υπάρχουν αρκετοί που υποστηρίζουν ότι ο 21ος αιώνας ξεκίνησε από την 1η Ιανουαρίου του 2001 και θα τελειώσει στις 31 Δεκεμβρίου του 2100. Επικρατέστερη (και πιο λογική) θεωρία, όμως, είναι ότι ο 21ος αιώνας ξεκίνησε από την 1η Ιανουαρίου του 2000.

Ο 21ος αιώνας, λοιπόν, στις αρχές του χαρακτηρίζεται, μεταξύ άλλων, από την ψηφιακή επανάσταση, τον επιταχυνόμενο ρυθμό ανάπτυξης της τεχνολογίας, του εμπορίου, της καταστροφικής ισχύος των πολεμικών εξοπλισμών, αλλά και της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης.

Ιδιαίτερα ως προς την ψηφιακή επανάσταση, αυτή ουσιαστικά ξεκίνησε πριν τον 21ο αιώνα, αλλά από το 2000 και μετά έχει επιταχυνθεί πολύ με την ευρεία χρήση των κινητών και του διαδικτύου. Το διαδίκτυο, εξάλλου, δημιουργήθηκε το 1969, αλλά ο παγκόσμιος ιστός δημιουργήθηκε το 1991, με τη χρήση του να επιταχύνεται πολύ τα τελευταία χρόνια του 20ου αιώνα και ειδικά στις αρχές του 21ου.

Ως προς τον πληθυσμό τώρα, στις αρχές του 21ου αιώνα ο παγκόσμιος πληθυσμός ήταν περίπου 6,1 δις, ενώ το 2019 έφτασε τα 7,7 δις. Εκτιμάται δε, ότι μέχρι το 2050 θα φτάσει τα 9,37 δις!

Scroll to Top