Σε ποια ηλικία βγάζω ΑΦΜ;

Όλοι πρέπει να διαθέτουν ΑΦΜ, διότι είναι απαραίτητο στοιχείο για:

  • Τη Φορολογική Δήλωση.
  • Δήλωση φορολογίας κεφαλαίου, λόγω απόκτησης κινητών ή ακίνητων περιουσιακών στοιχείων που προσδιορίζουν τεκμήριο.
  • Την έναρξη επιτηδεύματος, το άνοιγμα επιχείρησης ή συμμετοχή σε οποιασδήποτε μορφής εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε. κ.λπ.) ή γενικώς άσκηση οποιουδήποτε επαγγέλματος.
  • Συναλλαγές με τη Φορολογική Διοίκηση.
  • Το δίπλωμα οδήγησης οποιουδήποτε οχήματος (αυτοκίνητο, μηχανή ή σκάφος κ.λπ.).

Κατά βάση ο ΑΦΜ χορηγείται σε άτομα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

ΑΦΜ χορηγείται και σε κάποιους που είναι εκπρόσωποι φορολογουμένων και διενεργούν πράξεις φορολογικού ενδιαφέροντος αντ’ αυτών, αλλά και σε όσους πρόκειται να γίνουν εργαζόμενοι – πριν την πρόσληψή τους.

Δικαίωμα απόκτησης ΑΦΜ έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, που κατοικούν στην Ελλάδα.

Τί είναι ο ΑΦΜ;

ΑΦΜ λέγεται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου, είναι μοναδικός αριθμός και αντιστοιχεί είτε σε κάποιο φυσικό είτε σε κάποιο νομικό πρόσωπο. Όλοι, κυρίως άνω των 18 ετών, διαθέτουν τον δικό τους μοναδικό ΑΦΜ.

Δικαιολογητικά για χορήγηση ΑΦΜ

Ο ΑΦΜ είναι μοναδικός αριθμός κι εκδίδεται από την Εφορία στην οποία ανήκετε (βλ. Πού μπορώ να δω online σε ποια ΔΟΥ ανήκω; ), αν και για λόγους διευκόλυνσης η απόδοσή του μπορεί να γίνει πλέον και από άλλη ΔΟΥ. Δικαιολογητικά:

Για φυσικά πρόσωπα:

  • Ταυτότητα, πρωτότυπο της οποίας επιδεικνύεται στον αρμόδιο υπάλληλο του Τμήματος ή Γραφείου Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ. και κατατίθεται ευκρινές φωτοαντίγραφο αυτού.
  • Πιστοποιητικό γέννησης για τα φυσικά πρόσωπα που στερούνται ταυτότητας (ανήλικοι). Πιστοποιητικό γέννησης υποβάλλεται και για τους ανηλίκους υπηκοότητας αλλοδαπής, επίσημα μεταφρασμένο και επικυρωμένο.

Για αλλοδαπούς:

  • Διαβατήριο ή Ταυτότητα για πολίτες χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
  • Διαβατήριο σε ισχύ για τους υπηκόους τρίτων χωρών, που δεν είναι κάτοικοι Ελλάδος. Στην περίπτωση που τα στοιχεία τους δεν αναγράφονται σε αυτό με λατινικούς χαρακτήρες, κατατίθεται ευκρινές φωτοαντίγραφο διαβατηρίου, μεταφρασμένο από τις αρμόδιες υπηρεσίες και φορείς.
  • Εφόσον οι αλλοδαποί, υπήκοοι τρίτων χωρών, είναι κάτοικοι Ελλάδος προσκομίζεται επιπλέον και η άδεια διαμονής τους σε ισχύ ή το στοιχείο που αποδεικνύει ότι έχουν εισέλθει και διαμένουν νόμιμα στη χώρα, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Εύρεση ΑΦΜ: Πώς βρίσκω online τον ΑΦΜ;

Scroll to Top