Πού δηλώνω την ονοματοδοσία και τη βάπτιση του παιδιού;

Την δυνατότητα να δηλώνεται διαδικτυακά το όνομα του παιδιού, η βάπτισή του, καθώς και να παραλαμβάνεται επίσης διαδικτυακά η ληξιαρχική πράξη παρέχει πλέον το Κράτος. Η νέα υπηρεσία λειτουργεί μέσω gov.gr, από την ενότητα «Οικογένεια» και την υποενότητα «Γέννηση». Για τη δήλωση, ο πολίτης συνδέεται μέσω των προσωπικών του κωδικών TAXISnet ή με τους κωδικούς web banking, αποφεύγοντας έτσι την επίσκεψη στο Ληξιαρχείο, όπου εξακολουθούν -βεβαίως- να γίνονται οι σχετικές δηλώσεις.

Πώς γίνεται online η δήλωση ονοματοδοσίας και η δήλωση βάπτισης;

Η δήλωση ονοματοδοσίας πραγματοποιείται συνδυαστικά και από τους δύο γονείς. Με την έγκριση και του δεύτερου γονέα, την δήλωση την παραλαμβάνει ηλεκτρονικά ο Ληξίαρχος του Δήμου, όπου δηλώθηκε η γέννηση του παιδιού και προχωρά στην ονοματοδοσία.

Μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας, η επικαιροποιημένη ληξιαρχική πράξη αποστέλλεται ηλεκτρονικά στη θυρίδα του πολίτη, ο οποίος ειδοποιείται με SMS στο κινητό του και email, ώστε να εντοπίσει και ν’ αποθηκεύσει ή να εκτυπώσει το έγγραφο. Το αντίγραφο ενσωματώνει όλα τα χαρακτηριστικά ασφαλείας (Κωδικός QR, Κωδικός ασφαλείας, Προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα) και μπορεί να προσκομιστεί για κάθε νόμιμη χρήση.

Τη δυνατότητα ηλεκτρονικής δήλωσης βάπτισης έχει οποιοσδήποτε γονέας ή ο ανάδοχος, ακολουθώντας την ίδια διαδικασία. Ο Ληξίαρχος, με τον ίδιο τρόπο την καταχωρίζει και ο πολίτης ενημερώνεται αντίστοιχα.

Όλα τα στοιχεία του πολίτη για την υποβολή των δηλώσεων αντλούνται αυτόματα απ’ το Μητρώο Πολιτών μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Πώς κάνω ενημέρωση των στοιχείων επικοινωνίας με την ΑΑΔΕ;

Scroll to Top