Για να βγει ένας ασφαλισμένος σε σύνταξη γήρατος, απαιτούνται δύο βασικές προϋποθέσεις: Η συμπλήρωση ενός ορισμένου ορίου ηλικίας και η πραγματοποίηση ενός αριθμού ημερών στην ασφάλιση. Οι δύο προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, τόσο για τους άνδρες όσο και για τις γυναίκες, καθορίζονται απ’ τις διατάξεις του Νόμου 4336/15, κι έχουν ως εξής:

  • 62 ετών για πλήρη σύνταξη με τουλάχιστον 40 έτη (12.000 ημέρες) ασφάλισης, 
  • 62 ετών για μειωμένη σύνταξη με 15 χρόνια (4.500 ημέρες), εφόσον η χορήγηση μειωμένης σύνταξης προβλέπεται από τις καταστατικές διατάξεις του εντασσόμενου στον e-ΕΦΚΑ Ταμείου και σύμφωνα με τις σχετικές ειδικές χρονικές προϋποθέσεις. 
  • 67 ετών για πλήρη σύνταξη με τουλάχιστον 15 έτη (4.500 ημέρες) ασφάλισης.
  • Για τους ασφαλισμένους που ανήκουν στις κατηγορίες 10.500 Ημέρες Ασφάλισης, 10.000 Ημέρες Ασφάλισης και 5.500 Ημέρες Ασφάλισης με ανήλικο τέκνο, ισχύουν διαφορετικά όρια ηλικίας.

Εάν, στην περίπτωσή σας, ισχύουν μεταβατικές διατάξεις ή ιδιαίτερες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης λόγω καταστατικού του Ταμείου σας, μπορείτε να ενημερωθείτε απ’ την αρμόδια υπηρεσία συντάξεων του e-ΕΦΚΑ, ανάλογα με την ιδιότητά σας (π.χ. ως μισθωτός, ελεύθερος επαγγελματίας, αυτοαπασχολούμενος, δημοσιογράφος, δημόσιος υπάλληλος, ναυτικός κ.λπ.). Εάν έχετε ασφαλιστεί σε περισσότερα από ένα Ταμεία, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το Ταμείο στο οποίο ασφαλιστήκατε πιο πρόσφατα.

Σε κάθε περίπτωση, επικοινωνήστε με το Ταμείο σας για πιο ακριβείς πληροφορίες.

Ποιοι δικαιούνται την Εθνική Σύνταξη;

Εθνική και ανταποδοτική σύνταξη λόγω γήρατος δικαιούνται όσοι ασφαλισμένοι έχουν συμπληρώσει τις ελάχιστες νόμιμες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης (ηλικία και ημέρες ασφάλισης) και όχι επειδή ασφαλίστηκαν για κάποιο χρονικό διάστημα (για πλήρη σύνταξη σε ηλικία 67 ετών με 15 έτη ή 4.500 ημέρες ασφάλισης και για μειωμένη σύνταξη σε ηλικία 62 ετών, με τις ανωτέρω ημέρες ασφάλισης και ειδικές προϋποθέσεις ασφάλισης σύμφωνα με καταστατικές διατάξεις).

Το ποσό της σύνταξης εξαρτάται:

  • Για την εθνική σύνταξη (384 ευρώ) απαιτούνται 20 έτη ασφάλισης και 40 έτη παραμονής στην Ελλάδα ή με 15 έτη ασφάλισης (345,60 ευρώ).
  • Για την ανταποδοτική, βάσει (συντελεστή) του συνολικού χρόνου ασφάλισης και του μέσου μισθού των αποδοχών από το 2002 έως την συνταξιοδότηση. Και επιπλέον, προσαυξήσεις για όσους καταβάλουν μεγαλύτερες του 20% ασφαλιστικές εισφορές (Βαρέα, ΔΕΚΟ – Τράπεζες, 13ο-14ο μισθό, παράλληλη ασφάλιση).

Πότε κατοχυρώνω συνταξιοδοτικό δικαίωμα;

Η θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος γίνεται όταν έχουν συμπληρωθεί ταυτόχρονα όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις για τη χορήγηση της σύνταξης. Για τη συνταξιοδότηση λόγω γήρατος το δικαίωμα συνταξιοδότησης θεμελιώνεται με τη συμπλήρωση των ελάχιστων απαιτούμενων από τη συνταξιοδοτική νομοθεσία ημερών ασφάλισης και ηλικίας. Από την ημερομηνία κατά την οποία συντρέχουν οι προϋποθέσεις αυτές, το θεμελιωμένο δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί με αίτηση συνταξιοδότησης οποτεδήποτε.

Για εξειδικευμένες πληροφορίες κάθε ασφαλισμένος μπορεί ν’ απευθύνεται στην υπηρεσία συντάξεων κάθε ενταχθέντα στον e-ΕΦΚΑ φορέα, ανάλογα με την ιδιότητα και την ειδικότητά του (μισθωτός, ελεύθερος επαγγελματίας, δημόσιος υπάλληλος κ.λπ.).

Scroll to Top