Πότε κόβει το ρεύμα η ΔΕΗ;

Η ΔΕΗ σε γενικές γραμμές παρουσιάζει μεγαλύτερη ανοχή σε απλήρωτους λογαριασμούς σε σχέση με άλλους παρόχους, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν προχωρά σε διακοπή ηλεκτροδότησης σε κάποιες περιπτώσεις. Τα πράγματα, εξάλλου, δεν είναι όπως παλιά. Εάν υπάρχουν μεγάλες οφειλές, η εταιρεία δίνει εντολή για διακοπή.

Απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), βέβαια, δίνει περιθώριο για απλήρωτους λογαριασμούς μέχρι να γίνει η διακοπή ρεύματος στο νοικοκυριό ή τον επαγγελματικό χώρο. Η ΡΑΕ προτείνει στους προμηθευτές τη δυνατότητα διακοπής εφόσον υπάρξουν δύο απλήρωτοι λογαριασμοί. Από εκεί και πέρα εξαρτάται από τον κάθε πάροχο πότε θα ενεργοποιήσει τη διαδικασία.

Η ΡΑΕ έχει επίσης δημιουργήσει ένα σύστημα, στο οποίο επισημαίνονται οι καταναλωτές με κόκκινη ή με πράσινη ένδειξη.

  • Με κόκκινη ένδειξη επισημαίνονται καταναλωτές που έχουν χρέη, ύστερα από εντολή των προμηθευτών. Οι καταναλωτές με κόκκινη ένδειξη δεν έχουν δικαίωμα αλλαγής εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας.
  • Με πράσινη ένδειξη επισημαίνονται όσοι προχωρούν σε εξόφληση ή διακανονισμό των οφειλών τους. Στην περίπτωση αυτή ο εκάστοτε προμηθευτής οφείλει ν’ απενεργοποιήσει την εντολή διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος. Οι καταναλωτές με πράσινη ένδειξη αποκτούν το δικαίωμα αλλαγής εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας.

Σε περίπτωση αλλαγής προμηθευτή κατόπιν καταγγελίας της σύμβασης από τον παλιό, ο τελευταίος έχει τη δυνατότητα να προβεί σε διακοπή ηλεκτροδότησης -ακόμα και αν ο καταναλωτής έχει συνάψει σύμβαση με άλλο πάροχο- εάν έχει αφήσει απλήρωτους δύο λογαριασμούς. Ειδικά όσον αφορά τη ΔΕΗ η τήρηση του διακανονισμού θεωρείται η μοναδική λύση, αφού σε διαφορετική περίπτωση δίνεται εντολή διακοπής ρεύματος. Σύμφωνα με τον διακανονισμό προβλέπεται ρύθμιση των χρεών σε έως 24 δόσεις, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να καταβάλλεται το ποσό του τρέχοντος λογαριασμού.

Από ποιο ποσό και πάνω κόβει η ΔΕΗ το ρεύμα;

Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες εισηγήσεις για το ύψος οφειλής που ενεργοποιεί τη διαδικασία διακοπής ρεύματος. Ενώ οι Υπουργοί Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κατά καιρούς, έχουν πει πως δεν κόβεται η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος για οφειλές κάτω των 1.000 ευρώ. Το σίγουρο, βέβαια, είναι πως γίνονται διακοπές ρεύματος σε μεγάλες οφειλές, ειδικά αν αυτές δεν είναι ρυθμισμένες.

Ποιους μήνες δεν κόβει το ρεύμα η ΔΕΗ;

Σύμφωνα με τον «Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας» της ΡΑΕ, προβλέπονται διάφορες ρυθμίσεις για την προστασία των ευάλωτων πολιτών. Ο Κώδικας απαγορεύει στους προμηθευτές να διακόψουν την ηλεκτροδότηση σε ευάλωτους οικιακούς πελάτες λόγω οφειλών, από Νοέμβριο έως και Μάρτιο και από Ιούλιο έως και Αύγουστο.

Πότε γίνεται διακοπή ρεύματος σε ευάλωτους;

Επίσης ο «Κώδικας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας» της ΡΑΕ προβλέπει για τους ευάλωτους:

  1. Οι προμηθευτές υποχρεούνται να παρέχουν την δυνατότητα σε Ευάλωτους Οικιακούς Πελάτες τμηματικής και άτοκης εξόφλησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους. Κάθε μηνιαία δόση δε μπορεί να υπερβαίνει το 50% της αντίστοιχης μηνιαίας δαπάνης.
  2. Για όσους έχουν σοβαρά προβλήματα υγείας, ο Προμηθευτής δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση Προμήθειας μόνο στην περίπτωση που ο Πελάτης είναι υπερήμερος ως προς την εξόφληση έξι διαδοχικών λογαριασμών κι εφ’ όσον προηγουμένως έχει αποστείλει ειδοποίηση με την οποία ενημερώνει τον Πελάτη:
    α) για τη δυνατότητα διακανονισμού των οφειλών του και
    β) για την πρόθεσή του να καταγγείλει τη σύμβαση, τάσσοντάς του προθεσμία 20 επιπλέον ημερών προς εξόφληση, η οποία και να παρέλθει άπρακτη.
  3. Εφ’ όσον τελικά ο προμηθευτής προβεί στην καταγγελία της Σύμβασης Προμήθειας, ο Ευάλωτος Οικιακός Πελάτης, που αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας, μεταπίπτει αυτόματα στο καθεστώς της Καθολικής Υπηρεσίας, χωρίς να υπάρξει καθ’ οιονδήποτε τρόπο διακοπή της ηλεκτροδότησης.
Scroll to Top