Πότε δικαιούμαι επίδομα μητρότητας από ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ);

Διάφορες παροχές στις εγκυμονούσες χορηγούν ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ, προς διευκόλυνση της περιόδου κυοφορίας, τοκετού και λοχείας. Τόσο ο ΕΦΚΑ όσο και η ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) παρέχουν επιδόματα μητρότητας, υπό συγκεκριμένες όμως προϋποθέσεις. Διαφορετικά πράγματα ισχύουν για τις έγκυες που είναι άνεργες και διαφορετικά για όσες είναι εργαζόμενες.

Επίδομα κυοφορίας και λοχείας από ΕΦΚΑ

Εφόσον η έγκυος είναι ασφαλισμένη στον ΕΦΚΑ, δικαιούται επί 56 ημέρες πριν τον τοκετό και επί 63 ημέρες μετά να λάβει επίδομα κυοφορίας και λοχείας, αντίστοιχα. Τα επιδόματα αυτά είναι ίσα με το βασικό επίδομα ασθενείας και τις προσαυξήσεις για τα οικογενειακά βάρη, καταβάλλονται δε για 119 ημέρες, συμπεριλαμβανομένων των αργιών.

Για τη χορήγησή τους, πρέπει η ασφαλισμένη να έχει εργαστεί για 200 τουλάχιστον ημέρες κατά τα δύο τελευταία έτη που προηγούνται της πιθανής (ή της πραγματικής) ημέρας τοκετού. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι επίσης η ασφαλισμένη να μην εργάζεται κατά το διάστημα της επιδότησης, δηλαδή 56 ημέρες πριν τον τοκετό και 63 ημέρες μετά.

Οι αιτήσεις στον ΕΦΚΑ υποβάλλονται ηλεκτρονικά εντός οκτώ (8) μηνών από την ημερομηνία τοκετού, μέσω του https://www.efka.gov.gr/

Οι έγκυες γυναίκες, κατά την απουσία τους από την εργασία λόγω κυοφορίας, τοκετού και λοχείας, θεωρείται ότι βρίσκονται σε άδεια από νόμιμο κώλυμα, δηλαδή χωρίς δική τους υπαιτιότητα, ως εκ τούτου δικαιούνται να λάβουν κανονικά τις αποδοχές τους από τον εργοδότη. Ο εργοδότης, βέβαια, την αμείβει και την ασφαλίζει για τις πρώτες 25 μέρες εάν έχει συμπληρώσει 1 εργασιακό έτος στην επιχείρηση ή 13 μέρες εάν δεν έχει.

Ειδική παροχή – επίδομα μητρότητας από την ΔΥΠΑ

Οι ασφαλισμένες εγκυμονούσες, εφόσον λαμβάνουν τα επιδόματα μητρότητας του ΕΦΚΑ, δικαιούνται και -έως- εξάμηνη (θα γίνει εννιάμηνη από το 2023) ειδική παροχή (συμπληρωματικό επίδομα μητρότητας) από την ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ). Αυτό, όμως, ισχύει εφόσον υφίστανται και εργασιακή σύμβαση κατά την έναρξη της άδειας κυοφορίας. Η άδεια χορηγείται από τον εργοδότη, μετά τη λήξη της άδειας κυοφορίας και λοχείας. Βασική προϋπόθεση για τη χορήγησή της είναι να έχει λάβει η εργαζόμενη την κανονική άδεια που δικαιούται μέσα στο ημερολογιακό έτος.

Αιτήσεις υποβάλλονται με δύο τρόπους:

  • μέσω των e-services ΔΥΠΑ
  • μέσω ΚΕΠ από την ίδια τη δικαιούχο ή δι’ αντιπροσώπου

Κατά τη διάρκεια της άδειας μητρότητας, η ΔΥΠΑ καταβάλλει στην εργαζόμενη μητέρα μηνιαίως ποσό ίσο με τον κατώτατο μισθό, καθώς και αναλογία δώρων εορτών και επιδόματος αδείας.

Τί επιδόματα μητρότητας δικαιούμαι ως άνεργη;

Οι άνεργες εγκυμονούσες δικαιούνται μόνο τα επιδόματα μητρότητας του ΕΦΚΑ. Δεν δικαιούνται, δηλαδή, τη συμπληρωματική παροχή μητρότητας της ΔΥΠΑ, καθώς η παροχή αυτή για τη χορήγησή της έχει ως απαραίτητη προϋπόθεση η εγκυμονούσα να είναι ασφαλισμένη.

Εφόσον λαμβάνουν τακτική επιδότηση ανεργίας, θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το επίδομα ανεργίας για όσο διάστημα το δικαιούνται.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Πώς μπορώ να δω online τί επιδόματα δικαιούμαι;

Scroll to Top