Πότε δικαιούμαι επίδομα ανεργίας από ΔΥΠΑ-ΟΑΕΔ;

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), πρώην ΟΑΕΔ, παρέχει επίδομα ανεργίας σε εργαζομένους, η σύμβαση των οποίων είτε έληξε είτε καταγγέλθηκε απ’ τον εργοδότη (απόλυση). Για να λα΄βει κανείς το επίδομα ανεργίας ισχύουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις:

Αν επιδοτείται για πρώτη φορά:

Για να δικαιούται ο εργαζόμενος να πάρει επίδομα ανεργίας πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 80 ημέρες εργασίας κατ’ έτος στα 2 προηγούμενα χρόνια πριν την επιδότησή του. Το τελευταίο όμως 14μηνο πρέπει να έχει συμπληρώσει 125 ημέρες εργασίας, χωρίς να υπολογίζονται τα ημερομίσθια του τελευταίου διμήνου.

Επίδομα ανεργίας παίρνει και ο ασφαλισμένος που έχει πραγματοποιήσει 200 ημέρες εργασίας στα τελευταία 2 χρόνια πριν την απόλυσή του (χωρίς να υπολογίζονται τα ημερομίσθια του τελευταίου διμήνου) από τις οποίες 80 ημέρες το λιγότερο σε κάθε χρόνο.

Αν επιδοτείται για δεύτερη φορά:

Να έχει πραγματοποιήσει 125 ημέρες εργασίας το τελευταίο 14μηνο πριν την απόλυσή του χωρίς να υπολογίζονται τα ημερομίσθια του τελευταίου διμήνου.

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα σχετικά δικαιολογητικά στον ΟΑΕΔ της περιοχής του, το αργότερο σε 60 ημέρες απ’ την απόλυσή του.

Σημαντικό: Η διάρκεια της επιδότησης εξαρτάται από το πόσες ημέρες εργασίας έχει πραγματοποιήσει ο ασφαλισμένος στα κρίσιμα χρονικά διαστήματα (14μηνο, 12μηνο ή διετία).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Με πόσα ένσημα δικαιούμαι ταμείο ανεργίας;

Scroll to Top