Πόσες εβδομάδες έχει ένας χρόνος;

Περίπου 52 εβδομάδες έχει ένα κοινό έτος, το οποίο έχει κατά βάση 365 ημερολογιακές ημέρες. Υπάρχουν, ωστόσο, έτη που έχουν 366 ημέρες, τα οποία λέγονται «έτη δίσεκτα».

Για να είμαστε πιο ακριβείς, ένα κοινό έτος, που έχει 365 ημέρες, έχει διάρκεια 52 εβδομάδες και μία ημέρα. Ως εξής: 365 ημέρες / 7 ημέρες την εβδομάδα = 52,143 εβδομάδες, δηλαδή 52 εβδομάδες και μία ημέρα.

Μικρή είναι η διαφοροποίηση στα έτη που είναι δίσεκτα. Ένα «έτος δίσεκτο» συμβαίνει κάθε 4 χρόνια. Ένα τέτοιο έτος έχει 366 ημέρες, με την επιπλέον ημέρα του Φεβρουαρίου (29 ημέρες και όχι 28, όπως συνήθως). Αυτά τα έτη, λοιπόν, έχουν διάρκεια 52 εβδομάδες και 2 ημέρες. Ως εξής: 366 ημέρες / 7 ημέρες την εβδομάδα = 52.286 εβδομάδες, δηλαδή 52 εβδομάδες και 2 ημέρες.

Scroll to Top