Πώς βγάζω online βεβαίωση γνησίου υπογραφής;

Τη δυνατότητα να βεβαιώνουν ψηφιακά την υπογραφή τους σε κάθε είδους έγγραφο ή συμφωνητικό έχουν πλέον οι πολίτες μέσω του gov.gr. Για την ψηφιακή βεβαίωση θα χρειαστείτε:

  • είτε τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking, είτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα εγγραφείτε στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας).
  • το κινητό σας όπου θα σας αποσταλούν κωδικοί επιβεβαίωσης πριν την έκδοση του εγγράφου.
  • το έγγραφο που επιθυμείτε να βεβαιώσετε ηλεκτρονικά σε μορφή .pdf

Η ψηφιακή βεβαίωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με έγγραφο που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία.

Πώς γίνεται ηλεκτρονικά το γνήσιο υπογραφής;

  1. Μπείτε στην σχετική ηλεκτρονική Υπηρεσία, πατώντας ΕΔΩ και στη συνέχεια επιλέξτε «Σύνδεση».
  2. Στη συνέχεια επιλέξτε τον τρόπο σύνδεσης (web banking ή TAXISnet) και συμπληρώστε τους αντίστοιχους προσωπικούς κωδικούς σας.
  3. Στις επόμενες δύο σελίδες (Επισκόπηση στοιχείων και Στοιχεία Υπογράφοντος) επιβεβαίωστε ότι είναι αληθή κι επιλέξτε «Συνέχεια» και στις δύο περιπτώσεις.
  4. Ύστερα, σας δίνεται η επιλογή ν’ αναρτήσετε σε μορφή .pdf το έγγραφο στο οποίο θέλετε να βεβαιώσετε την υπογραφή σας.
  5. Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας θα κληθείτε να συμπληρώστε τον κωδικό μιας χρήσης (OTP – One Time Password), ο οποίος θα σταλεί στο κινητό σας τηλέφωνο.
  6. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, το έγγραφο καταχωρείται στη θυρίδα σας στο my.gov.gr και είναι διαθέσιμο για αποθήκευση, εκτύπωση ή αποστολή σε φορέα του Δημοσίου.

Σε περιπτώσεις που το έγγραφο υπογράφεται από περισσότερα πρόσωπα, ο πρώτος χρήστης καταχωρεί τον ΑΦΜ και το ονοματεπώνυμο των συνυπογραφόντων, οι οποίοι αποκτούν τη δυνατότητα να υπογράψουν το έγγραφο ακολουθώντας τα ίδια βήματα. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία και απ’ τον τελευταίο συνυπογράφοντα, τότε το έγγραφο εμφανίζεται ψηφιακά βεβαιωμένο στις θυρίδες τους στο my.gov.gr.

Scroll to Top