Πώς βγάζω online Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη;

Μία νέα υπηρεσία του gov.gr τέθηκε σε λειτουργία, δίνοντας την δυνατότητα σε ηλεκτρολόγους εγκαταστάστες και τα επαγγελματικά τους σωματεία να θεωρήσουν ψηφιακά την Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ), η οποία είναι απαραίτητη για την ηλεκτροδότηση κάθε σπιτιού ή επιχείρησης. Ουσιαστικά μιλάμε για το έγγραφο που πιστοποιεί ότι κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση είναι κατάλληλη και ασφαλής προς χρήση.

Η υπηρεσία στην ενότητα «Επιχειρηματική δραστηριότητα» και την υποενότητα «Αδειοδοτήσεις και συμμόρφωση» του gov.gr.

Τί υπογραφές χρειάζεται η Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη;

Την ΥΔΕ υπογράφουν μέσω της εφαρμογής:

  • ο ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης που συντάσσει την υπεύθυνη δήλωση
  • ο εκπρόσωπος του οικείου επαγγελματικού σωματείου και
  • προαιρετικά ο χρήστης της ηλεκτρικής εγκατάστασης

Η διαδικασία έκδοσης της Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη

Για να εκδώσετε Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

  1. Ο ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης μπαίνει στην υπηρεσία είτε μέσω των κωδικών πρόσβασής του στο TAXISnet, είτε μέσω των προσωπικών του κωδικών web banking κι επιλέγει «Νέα αίτηση».
  2. Αναρτά την ΥΔΕ σε μορφή pdf (ένα ενιαίο αρχείο που θα περιλαμβάνει τόσο την υπεύθυνη δήλωση όσο και τη συνοδευτική τεκμηρίωση) και την υπογράφει ψηφιακά.
  3. Κάθε επόμενος υπογράφων αυθεντικοποιείται στην πλατφόρμα, εντοπίζει και υπογράφει ψηφιακά το προς υπογραφή έγγραφο στο πεδίο «Εκκρεμότητες».
  4. Όταν η διαδικασία ολοκληρωθεί απ’ όλους τους συμβαλλόμενους, το έγγραφο εμφανίζεται ψηφιακά υπογεγραμμένο στην ψηφιακή θυρίδα κάθε υπογράφοντα (my.gov.gr).
  5. Η τελική υπογεγραμμένη δήλωση αποστέλλεται στην αντίστοιχη ψηφιακή θυρίδα του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Πώς μπαίνω στην ηλεκτρονική θυρίδα μου στο gov.gr;

Scroll to Top