Πώς βγάζω ιατρική βεβαίωση από το myHealth;

Ψηφιακά, απλά και γρήγορα γίνεται πλέον η έκδοση των ιατρικών βεβαιώσεων, που αποτελούν την επίσημη πιστοποίηση απ’ τον ιατρό, ότι ένας πολίτης μπορεί να συμμετάσχει σε αθλητικές δραστηριότητες με ασφάλεια για τον ίδιο και τους συνανθρώπους του. Η διαδικασία γίνεται αποκλειστικά από τον ιατρό κάθε πολίτη. Αρχικά ο ιατρός καταχωρεί τον ΑΜΚΑ (βλ. επίσης: Πώς να βρω online τον ΑΜΚΑ μου; ) του πολίτη στην υπηρεσία «Ιατρικές Βεβαιώσεις» του συστήματος Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης, επιλέγει τον τύπο της βεβαίωσης (κολυμβητήριο, γυμναστήριο, συγκεκριμένο άθλημα ή για κάθε νόμιμη χρήση) και τέλος διαλέγει ένα από τα προτυποποιημένα κείμενα.

Η ιατρική βεβαίωση εκδίδεται αυτόματα και είναι διαθέσιμη στον πολίτη από το myHealth app, στην ενότητα «Ιατρικές Βεβαιώσεις». Εφόσον ο πολίτης έχει ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση, ο αριθμός barcode της ιατρικής βεβαίωσης αποστέλλεται με SMS και η πλήρης ιατρική βεβαίωση με e-mail σε μορφή pdf (αναλόγως τι έχει επιλέξει ο πολίτης ως κανάλι ενημέρωσης για την άυλη συνταγογράφηση).

Εάν, όμως, ο πολίτης δεν είναι εγγεγραμμένος στην άυλη συνταγογράφηση, η ιατρική βεβαίωση εκτυπώνεται από τον ίδιο τον ιατρό.

Τί είναι το myHealth app;

Το myHealth είναι μια νέα εφαρμογή που εντάσσεται στο συνολικό πλαίσιο υπηρεσιών για την ηλεκτρονική εξυπηρέτηση των πολιτών στα θέματα της υγείας τους και των ιατρικών πράξεων που χρειάζονται. Το myHealth παρέχεται στους πολίτες, για να έχουν πρόσβαση στις συνταγές φαρμάκων και τα παραπεμπτικά διαγνωστικών εξετάσεών τους, καθώς επίσης και στις Ηλεκτρονικές Ιατρικές Βεβαιώσεις τους. Κάθε πολίτης μπορεί να έχει πρόσβαση στην εφαρμογή myHealth, αλλά θα πρέπει προηγουμένως να ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση.

Μέσω της εφαρμογής myHealth, ο πολίτης μπορεί να δει σε λίστα τις εκκρεμείς, τις προσεχείς και τις εκτελεσμένες συνταγές του και αντιστοίχως τα παραπεμπτικά του. Επιλέγοντας μια συνταγή από τη λίστα, εμφανίζονται πληροφορίες για τη συγκεκριμένη συνταγή και τα φάρμακα που περιλαμβάνει, ενώ επιλέγοντας ένα παραπεμπτικό, εμφανίζονται πληροφορίες για το παραπεμπτικό και για τις διαγνωστικές εξετάσεις που περιλαμβάνει.

Επιπρόσθετα ο πολίτης έχει πρόσβαση στις Ηλεκτρονικές Ιατρικές Βεβαιώσεις που του εκδίδουν οι ιατροί.

Κατά την αρχική λειτουργία της εφαρμογής myHealth, οι πολίτες θα έχουν πρόσβαση σε όλες τις συνταγές φαρμάκων και τα παραπεμπτικά διαγνωστικών εξετάσεών τους που έχουν εκδοθεί από 1/1/2020 και μετά. Σταδιακά, θα έχουν πρόσβαση στο σύνολο των συνταγών φαρμάκων και των παραπεμπτικών διαγνωστικών εξετάσεών τους που έχουν καταχωριστεί στο Σύστημα Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης.

Scroll to Top