Πώς βάζουμε διαλυτικά (με τόνο), άνω τελεία και εισαγωγικά

Αρκετοί είναι οι χρήστες που δυσκολεύονται στη χρήση των σημείων στίξης, όταν πληκτρολογούν ένα κείμενο στο word ή κάπου αλλού. Τα διαλυτικά, τα διαλυτικά με τόνο, η άνω τελεία και τα εισαγωγικά είναι μερικά από τα σημεία στίξης που χρειάζονται συνδυασμούς στο πληκτρολόγιο, με αποτέλεσμα να ξεχνούνται εύκολα από κάποιους χρήστες, ειδικά δε αυτούς που δε γράφουν αρκετά συχνά. Δείτε παρακάτω τι πρέπει να πατήσετε στο πληκτρολόγιο του υπολογιστή σας, ανά σημείο στίξης (με το πληκτρολόγιο πάντοτε ρυθμισμένο στα Ελληνικά):

Πώς βάζουμε διαλυτικά;

Ο συνδυασμός που χρειάζεστε στο πληκτρολόγιο για διαλυτικά χωρίς τόνο: Πατημένο «Shift» + «;» κι έπειτα το γράμμα της επιλογής σας (είτε Ι είτε Υ).

Ο συνδυασμός που χρειάζεστε στο πληκτρολόγιο για διαλυτικά με τόνο: Πατημένο «Shift» + «W» και έπειτα το γράμμα της επιλογής σας (είτε Ι είτε Υ). Ίδια λειτουργία έχει και ο εξής συνδυασμός: Πατημένο «Alt Gr» (δεξί Alt) + «;»

Πώς βάζουμε άνω τελεία;

Ο συνδυασμός που χρειάζεστε στο πληκτρολόγιο για άνω τελεία (Word): Πατημένο αριστερό «Alt» + «0903» (είτε από το NumPad είτε από τους αριθμούς πάνω από τα γράμματα). Ίδια λειτουργία έχει και ο εξής συνδυασμός: 0387 και αριστερό «Alt» + «X».

Αν οι συνδυασμοί αυτοί δε δουλεύουν, ανάλογα με το πρόγραμμα που χρησιμοποιείτε (π.χ. Open Office ή Libre Office), πηγαίνετε στο μενού «Εισαγωγή», επιλέγετε την επιλογή «Σύμβολα» ή «Ειδικοί χαρακτήρες» ή κάτι αντίστοιχο, ανάλογα το πρόγραμμα, και από το πλαίσιο με σύμβολα που θα εμφανιστεί στην οθόνη σας, επιλέγετε την άνω τελεία και πατάτε «Εισαγωγή».

Πώς βάζουμε εισαγωγικά;

Ο συνδυασμός που χρειάζεστε στο πληκτρολόγιο για Ελληνικά εισαγωγικά (« »): Πατημένο δεξί «Alt GR» + «[» ή δεξί «Alt GR» + «]». Ίδια λειτουργία (σε ορισμένα προγράμματα) έχει και ο εξής συνδυασμός: Πατημένο «Shift» + «’».

Με ρυθμισμένο το πληκτρολόγιο στα Αγγλικά, ο συνδυασμός που χρειάζεστε για Αγγλικά εισαγωγικά (” “): Πατημένο «Shift» + «’» (βρίσκεται ακριβώς δίπλα από το Enter).

Πώς βάζουμε άνω και κάτω τελεία;

Ο συνδυασμός που χρειάζεστε στο πληκτρολόγιο για άνω και κάτω τελεία: Πατημένο «Shift» + «Q».


Ας δούμε και μερικά άλλα σημεία στίξης…

Πώς βάζουμε τόνο;

Ο συνδυασμός που χρειάζεστε στο πληκτρολόγιο για τόνο: Πατήστε το «;» κι έπειτα το φωνήεν (α, ε, η, ι, ο, υ, ω) της επιλογής σας.

Πώς βάζουμε ερωτηματικό;

Ο συνδυασμός που χρειάζεστε στο πληκτρολόγιο για το Ελληνικό ερωτηματικό: Πιέστε το «Q».

Για το Αγγλικό ερωτηματικό (?), ο συνδυασμός που χρειάζεστε στο πληκτρολόγιο είναι: Πατημένο δεξί «Shift» + «?» (το πλήκτρο έχει πάνω το «/», ακριβώς βρίσκεται δίπλα στο δεξιό «Shift»).

Πώς βάζουμε αποσιωπητικά;

Μπορείτε είτε απλώς να πληκτρολογήσετε τρεις (3) τελείες είτε να χρησιμοποιήσετε τον συνδυασμό: «Ctrl» + «Alt» + «.».

Scroll to Top