Πώς πληρώνεται ο εργαζόμενος τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά;

Διαφορετικός από τις καθημερινές ημέρες είναι ο τρόπος αμοιβής των εργαζομένων στις αργίες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Οι εορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, οι οποίες προβλέπονται ως ημέρες υποχρεωτικής αργίας από το Νόμο είναι οι εξής: η 25η Δεκεμβρίου (Χριστούγεννα), η 26η Δεκεμβρίου (δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων), η 1η Ιανουαρίου (Πρωτοχρονιά) και η 6η Ιανουαρίου (εορτή των Θεοφανίων).

Σε ημέρες υποχρεωτικής αργίας απαγορεύεται η απασχόληση των εργαζομένων και η λειτουργία των επιχειρήσεων, εκτός από εκείνες που νόμιμα λειτουργούν κατά τις Κυριακές και τις γιορτές. Παράλληλα δεν είναι νόμιμος ο συμψηφισμός ημέρας οφειλόμενης ανάπαυσης (ρεπό), με την ημέρα υποχρεωτικής αργίας, ενώ οι ημέρες υποχρεωτικής αργίας δεν περιλαμβάνονται στην ετήσια άδεια με αποδοχές.

Πώς αμείβεται η αργία των Χριστουγέννων και τη Πρωτοχρονιάς;

Στις επιχειρήσεις που ΔΕΝ λειτουργούν τις Κυριακές και στις υποχρεωτικές αργίες, καταβάλλεται χωρίς κάποια προσαύξηση το σύνηθες ημερομίσθιο ή ο καθορισμένος μισθός.

Στις επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα αυτές τις ημέρες, οι εργαζόμενοι που θ’ απασχοληθούν:

  1. Στην περίπτωση που αμείβονται με ημερομίσθιο, δικαιούνται το σύνηθες ημερομίσθιό τους και προσαύξηση 75% επί του νόμιμου ωρομισθίου τους για όσες ώρες απασχοληθούν.
  2. στην περίπτωση που αμείβονται με μηνιαίο μισθό δικαιούνται:
    α) αν πρόκειται για επιχειρήσεις που αργούν κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας κι εκτάκτως λειτουργούν σε ημέρα υποχρεωτικής αργίας, οφείλεται το 1/25 του συνήθως καταβαλλομένου μισθού κι επιπλέον προσαύξηση 75% επί του νόμιμου ωρομισθίου για όσες ώρες απασχοληθούν
    β) αν πρόκειται για επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα κατά τις Κυριακές και τις λοιπές απ’ το νόμο αργίες, οφείλεται μόνον προσαύξηση 75%, που υπολογίζεται επί του νομίμου ωρομισθίου τους για όσες ώρες απασχοληθούν.

Υπενθυμίζεται, ότι για την εργασία άνω των 5 ωρών την Κυριακή υπάρχει υποχρέωση χορήγησης αναπληρωματικής εβδομαδιαίας ανάπαυσης (ρεπό) διάρκειας 24 ωρών σε άλλη εργάσιμη μέρα της αμέσως επόμενης εβδομάδας.

Σε περίπτωση που ισχύουν ευνοϊκότεροι όροι (πχ από ΣΣΕ, Κανονισμό Εργασίας, επιχειρησιακή συνήθεια ή έθιμο) ως προς τις προσαυξήσεις της αμοιβής για την εργασία σε ημέρα υποχρεωτικής αργίας ή Κυριακής, αυτοί υπερισχύουν.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Πώς μπορώ να δω online τί Δώρο Χριστουγέννων δικαιούμαι;

Scroll to Top