Πώς πληρώνεται η αργία της 28ης Οκτωβρίου;

Ειδικός τρόπος αμοιβής ισχύει στην αργία της Εθνικής Επετείου 28ης Οκτωβρίου για τους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα. Η 28η Οκτωβρίου περιλαμβάνεται στις υποχρεωτικές αργίες (βάσει του άρθρου 60 Ν. 4808/2021), κατά τις οποίες απαγορεύεται η απασχόληση των μισθωτών, καθώς και η λειτουργία των επιχειρήσεων εκτός από εκείνες που νόμιμα λειτουργούν τις Κυριακές και κατά τις υποχρεωτικές αργίες.

Πώς αμείβεται η αργία της 28ης Οκτωβρίου;

Για μισθωτούς που δεν θ’ απασχοληθούν κατά την 28η Οκτωβρίου:

  • οι ημερομίσθιοι που δεν θ’ απασχοληθούν για λόγους που δεν οφείλονται σ’ αυτούς, θα πάρουν το συνήθως καταβαλλόμενο για τη συγκεκριμένη μέρα ημερομίσθιό τους.
  • οι επί μηνιαίο μισθό, δεν δικαιούνται άλλη αμοιβή πέρα απ’ τον καταβαλλόμενο μισθό τους.

Για μισθωτούς που θ’ απασχοληθούν κατά την 28η Οκτωβρίου:

  • οι ημερομίσθιοι θα λάβουν το συνηθισμένο ημερομίσθιό τους και προσαύξηση 75% που θα υπολογισθεί στο νόμιμο ωρομίσθιό τους, για όσες ώρες απασχοληθούν.
  • οι επί μηνιαίο μισθό θα λάβουν τόσα ωρομίσθια όσες ώρες απασχοληθούν και προσαύξηση 75% στο νόμιμο ωρομίσθιό τους.

Επιπλέον πρέπει να γνωρίζετε ότι ΔΕΝ είναι νόμιμος ο συμψηφισμός ημέρας οφειλόμενης ανάπαυσης (ρεπό), με ημέρα υποχρεωτικής αργίας. Επίσης, το ημερομίσθιο της 28ης Οκτωβρίου το δικαιούνται και οι μισθωτοί που βρίσκονται σε άδεια, χωρίς να προσμετρηθεί όμως η μέρα αυτή στις εργάσιμες μέρες της άδειάς τους.

Σε περίπτωση που ισχύουν ευνοϊκότεροι όροι (πχ από ΣΣΕ, Κανονισμό Εργασίας, επιχειρησιακή συνήθεια ή έθιμο) ως προς τις προσαυξήσεις της αμοιβής για την εργασία σε ημέρα υποχρεωτικής αργίας ή Κυριακής, αυτοί υπερισχύουν.

Scroll to Top