Πώς μπορώ να δω τα ένσημά μου online;

Στο Πληροφοριακό Σύστημα «Άτλας» θα ενσωματωθεί σταδιακά ο χρόνος ασφάλισης όλων των Ελλήνων, όπου ήδη οι ασφαλισμένοι μπορούν να δουν online τα ένσημά τους. Η πρόσβαση στο σύστημα «ΑΤΛΑΣ» προϋποθέτει έγκυρη ταυτοποίηση του χρήστη. Γίνεται αποκλειστικά με κατάλληλο μηχανισμό συνδυασμού κωδικού χρήστη και συνθηματικού (Username – Password), ενώ για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων αξιοποιείται η υποδομή πιστοποίησης του συστήματος ΤΑXISnet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.

Κατά την διαδικασία εισόδου ζητείται και ο ΑΜΚΑ του ασφαλισμένου (μοναδικό αναγνωριστικό στοιχείο στο σύστημα Ασφάλισης) που μαζί με τον ΑΦΜ και άλλα ταυτοτικά στοιχεία χρησιμοποιούνται για εξασφάλιση της αρμοδιότητας εισόδου.

Το Σύστημα «ΑΤΛΑΣ» είναι το σύγχρονο ολοκληρωμένο σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης που συγκεντρώνει την Ασφαλιστική Ιστορία και την Ασφαλιστική Ικανότητα για όλους τους ασφαλισμένους της χώρας. Με το «ΑΤΛΑΣ»:

  • Συγκροτείται το Εθνικό Μητρώο Ασφαλισμένων στο οποίο καταγράφονται τόσο οι άμεσα όσο και οι έμμεσα ασφαλισμένοι.
  • Συγκεντρώνεται για πρώτη φορά η ασφαλιστική ιστορία ανά ασφαλισμένο δημιουργώντας έτσι τον Ψηφιακό Ατομικό Λογαριασμό Ασφάλισης, μια μορφή ηλεκτρονικού ασφαλιστικού «βιογραφικού».
  • Συγκροτείται το Εθνικό Μητρώο Δικαιούχων περίθαλψης και καταργείται η θεώρηση των βιβλιαρίων.
  • Ψηφιοποιείται και μηχανογραφείται όλο το κανονιστικό πλαίσιο της θεμελίωσης και απονομής συντάξεων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο Σύστημα «Άτλας» έχουν ενσωματωθεί μέχρι στιγμής ο χρόνος ασφάλισης απ’ το 1994 για ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ και απ’ το 1998 για τον ΟΓΑ. Επίσης έχει ενσωματωθεί περίπου το 70% του χρόνου ασφάλισης από τους 2 μεγαλύτερους τομείς του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. Συνολικά έχουν ενσωματωθεί 2,8 δισεκατομμύρια ημέρες ασφάλισης. Στο επόμενο διάστημα θα ενσωματωθεί η πληροφορία από το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και το ΝΑΤ, καθώς και το διάστημα 1994-1997 για τον ΟΓΑ. Κάθε ασφαλισμένος έχει τη δυνατότητα να δει και να εκτυπώσει το χρόνο ασφάλισης που έχει τεκμηριώσει.

Πώς θα βρω τα ένσημά μου; Πόσα ένσημα έχω;

Για να βρείτε τα ένσημά σας, ακολουθήστε τα εξής απλά βήματα:

  1. Μπείτε στο σύνδεσμο https://www.atlas.gov.gr/ATLAS/Atlas/Login.aspx, ο οποίος σας βάζει στο ασφαλιστικό βιογραφικό Εθνικού Μητρώου Ασφάλισης ΑΤΛΑΣ, όπου κάθε ασφαλισμένος έχει τη δυνατότητα να δει και να εκτυπώσει το ασφαλιστικό βιογραφικό του. Στη συνέχεια πατάτε μία από τις δύο επιλογές που φαίνονται στην παρακάτω εικόνα, για να μπείτε στο σύστημα είτε με τους κωδικούς του TAXISnet είτε με τους κωδικούς eIDAS.

2. Είτε με τον έναν είτε με τον άλλον τρόπο σύνδεσης, στο επόμενο παράθυρο, για την ταυτοποίησή σας, θα χρειαστείτε τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισής (ΑΜΚΑ) σας (Βλ. επίσης: Πώς να βρω online το ΑΜΚΑ μου;), τον οποίο θα καταχωρήσετε στο αντίστοιχο πεδίο:

3. Στην επόμενη καρτέλα που θα παρουσιαστεί στην οθόνη σας, θα φαίνονται τα στοιχεία ασφάλισής σας, καθώς και ο Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ), ενώ μπορείτε τέλος να εκτυπώσετε το Ασφαλιστικό Βιογραφικό σας.

Σε ό,τι αφορά το διάστημα απ’ τον Ιανουάριο 2002 μέχρι και σήμερα, δείτε την ιστοσελίδα του πρώην ΙΚΑ ΕΤΑΜ, νυν ΕΦΚΑ, Ατομικός λογαριασμός ασφάλισης: https://apps.ika.gr

Scroll to Top