Πώς αμείβεται η αργία της 15ης Αυγούστου;

Στις υποχρεωτικές αργίες συμπεριλαμβάνεται η 15η Αυγούστου, κατά τις οποίες απαγορεύεται η απασχόληση των μισθωτών, καθώς και η λειτουργία των επιχειρήσεων εκτός από εκείνες που νόμιμα λειτουργούν τις Κυριακές και κατά τις υποχρεωτικές αργίες.

Για τους μισθωτούς που δεν απασχολούνται κατά την 15η Αυγούστου:

  • οι ημερομίσθιοι παίρνουν το συνήθως καταβαλλόμενο για τη συγκεκριμένη μέρα ημερομίσθιό τους.
  • οι επί μηνιαίο μισθό δεν δικαιούνται άλλη αμοιβή πέρα από τον καταβαλλόμενο μισθό τους.

Για τους μισθωτούς που απασχολούνται κατά την 15η Αυγούστου:

α) οι ημερομίσθιοι λαμβάνουν το συνηθισμένο ημερομίσθιό τους και προσαύξηση 75% στο νόμιμο ωρομίσθιό τους, για όσες ώρες απασχοληθούν.

β) οι επί μηνιαίο μισθό λαμβάνουν τόσα ωρομίσθια όσες ώρες απασχοληθούν και προσαύξηση 75% στο νόμιμο ωρομίσθιό τους.

Τί άλλο πρέπει να γνωρίζετε για την 15η Αυγούστου

  • Εάν η απασχόληση τόσο των ημερομισθίων, όσο και των επί μηνιαίο μισθό κατά την 15η Αυγούστου είναι πέρα των 40 ωρών, οφείλεται εκτός από την προσαύξηση και πρόσθετη αμοιβή λόγω υπερεργασίας κλπ.
  • Το ημερομίσθιο της 15ης Αυγούστου το δικαιούνται και οι μισθωτοί που βρίσκονται σε άδεια, χωρίς να προσμετρήσουν όμως τη μέρα αυτή στις εργάσιμες μέρες της άδειάς τους. Οι αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό δεν παίρνουν πρόσθετο ημερομίσθιο για την αργία, αλλά και στην περίπτωση αυτή δεν προσμετράται η μέρα της αργίας στις εργάσιμες ημέρες της άδειάς τους.
  • Δεν δικαιούνται το ημερομίσθιο οι μισθωτοί που απέχουν από την εργασία τους για τους δικούς τους λόγους, αν η επιχείρηση λειτουργεί νόμιμα κατά τις Κυριακές και τις αργίες.
Scroll to Top