Ποιος έχει προτεραιότητα σε έναν κυκλικό κόμβο; Τί λέει ο ΚΟΚ;

Προβληματισμό προκαλεί αρκετές φορές η προτεραιότητα σε έναν κυκλικό κόμβο και φέρνει αρκετούς οδηγούς σε δύσκολη θέση κατά την είσοδό τους σε αυτόν. Με τους κυκλικούς κόμβους να πληθαίνουν ανά την Ελλάδα το τελευταίο διάστημα, με στόχο -πολλές φορές- την αποφυγή των συνεχόμενων και αλλεπάλληλων φαναριών, αξίζει να γνωρίζουμε όσα αναφέρει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ). Στον ΚΟΚ, λοιπόν, περιγράφονται αναλυτικά οι υποχρεώσεις, η προτεραιοτότητα και το πρόστιμο που επιβάλλεται στους παραβάτες των σχετικών διατάξεων.

Στους κόμβους η προτεραιότητα ορίζεται με κατάλληλη σήμανση. Σε περίπτωση, όμως, που ένας κόμβος δεν έχει σήμανση, ισχύει ο κατά βάση κανόνας, ότι η προτεραιότητα ανήκει σε αυτόν που έρχεται από τα δεξιά, δηλαδή σε αυτόν που εισέρχεται στον κόμβο.

Η σήμανση με ρυθμιστικές πινακίδες αφορά το ανάποδο τρίγωνο υποχρεωτικής παραχώρησης προτεραιότητας και το STOP για υποχρεωτική διακοπή πορείας.

Ο ΚΟΚ αναφέρει επίσης τα εξής:

  1. Ο οδηγός που πλησιάζει σε ισόπεδο οδικό κόμβο υποχρεούται να καταβάλλει ιδιαίτερη προσοχή, για να μην προκαλέσει επί του κόμβου κίνδυνο ή παρακώλυση της κυκλοφορίας, ρυθμίζοντας την ταχύτητα του οχήματός του, ώστε να μπορεί να διακόψει την πορεία του, για να διέλθουν τα οχήματα που έχουν προτεραιότητα.
  2. Ο οδηγός απαγορεύεται να εισέρχεται στον κόμβο, έστω και αν οι τυχόν υπάρχοντες φωτεινοί σηματοδότες το επιτρέπουν, όταν η πυκνότητα της κυκλοφορίας είναι τέτοια, που μπορεί ενδεχομένως να τον αναγκάσει να παραμείνει στη διασταύρωση.
  3. Ο οδηγός που έχει εισέλθει στον κόμβο, όπου η κυκλοφορία ρυθμίζεται με φωτεινούς σηματοδότες, μπορεί να εξέλθει αυτού και πριν δοθεί το σήμα ελεύθερης κυκλοφορίας προς την κατεύθυνση την οποία θα ακολουθήσει, αν δεν παρεμποδιστεί εκ τούτου η διέλευση των λοιπών οχημάτων που χρησιμοποιούν την οδό και κινούνται προς την ανοικτή κατεύθυνση.

Το διοικητικό πρόστιμο για τις παραβάσεις είναι 350 ευρώ.

Scroll to Top