Ποιοι υπάγονται υποχρεωτικά στο ΤΕΚΑ;

Το Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ) παρέχει κρατική επικουρική σύνταξη στους νεοεισερχόμενους, από 1.1.2022, στην αγορά εργασίας, με υποχρέωση υπαγωγής στην επικουρική ασφάλιση. Ουσιαστικά ο κάθε νεοεισερχόμενος εργαζόμενος έχει έναν «ατομικό κουμπαρά» για την επικουρική σύνταξή του. Αποτελεί, δηλαδή, ένα προσωπικό κεφάλαιο που θα βρίσκεται στη διάθεση του ασφαλισμένου, όταν πλέον δεν θα είναι σε θέση να εργαστεί.

Το συνταξιοδοτικό σύστημα επικουρικής ασφάλισης του ΤΕΚΑ βασίζεται σε αποταμιεύσεις εισφορών σε προσωπικούς λογαριασμούς («ατομικός κουμπαράς»). Το ακριβές ποσό των εισφορών πιστώνεται στον ατομικό λογαριασμό σας κι εσείς μπορείτε να παρακολουθείτε σε πραγματικό χρόνο την εξέλιξή του στην οθόνη του κινητού ή του υπολογιστή σας μέσω της εφαρμογής του myTEKA, όπου συνδέεστε με τους προσωπικούς κωδικούς σας TAXISnet.

(ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Τί είναι το myTEKA και πώς λειτουργεί ο «ατομικός κουμπαράς»; )

Για ποιους ισχύει η υποχρεωτική υπαγωγή στο ΤΕΚΑ;

Στην ασφάλιση του ΤΕΚΑ υπάγονται υποχρεωτικά όλα τα πρόσωπα, ανεξαρτήτως ηλικίας, που αναλαμβάνουν για πρώτη φορά ασφαλιστέα εργασία ή απασχόληση ή αποκτούν ασφαλιστέα ιδιότητα για την οποία έως την ημερομηνία αυτή υπήρχε υποχρέωση υπαγωγής στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ.

Επίσης υπάγονται υποχρεωτικά όλοι όσοι έχουν γεννηθεί από 1.1.2004, εφόσον αναλάβουν εργασία ή απασχόληση ή αποκτήσουν ασφαλιστέα ιδιότητα για την οποία έως 31.12.2021 υπήρχε υποχρέωση υπαγωγής στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ, ανεξαρτήτως εάν έχουν εργαστεί προ της 1.1.2022.

Εργαζόμενοι που αναλαμβάνουν για πρώτη φορά εργασία στην Ελλάδα από 1.1.2022, αλλά έχουν εργαστεί σε κράτος μέλος της ΕΕ, σε χώρα με την οποία η Ελλάδα έχει συνάψει Διμερή Συμφωνία Κοινωνικής Ασφάλειας ή σε τρίτη χώρα, υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΤΕΚΑ. 

Νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας από 1.1.2022, που έχουν κάνει πρακτική άσκηση για την απόκτηση πτυχίου, και ασφαλίστηκαν για τον κίνδυνο του εργατικού ατυχήματος 1% υπάγονται υποχρεωτικά στην ασφάλιση του ΤΕΚΑ. (Νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας νοούνται όσοι έως 31.12.2021 δεν είχαν αναλάβει ποτέ στην Ελλάδα ασφαλιστέα ως προς την κύρια σύνταξη ιδιότητα).

Αναλυτικότερα, στο ΤΕΚΑ υπάγονται υποχρεωτικά:

  • Όλο το πολιτικό προσωπικό του Δημόσιου Τομέα, ανεξάρτητα από το είδος της εργασιακής του σχέσης (μόνιμοι, μετακλητοί, ΙΔΑX, ΙΔOX), οι οποίοι θα είχαν υποχρέωση υπαγωγής στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ. Ωστόσο, ΔΕΝ υπάγεται στο ΤΕΚΑ το ένστολο προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων και του Λιμενικού Σώματος.
  • Οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα, οι οποίοι θα υπάγονταν υποχρεωτικά στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ.
    Ωστόσο, ασφαλισμένοι που υπάγονται υποχρεωτικά σε ταμεία επικουρικής ασφάλισης (Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Επικούρησης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων, Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Φαρμακευτικών Εργασιών, Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Εμπορίου Τροφίμων, Επαγγελματικό Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Προσωπικού Εταιρειών Πετρελαιοειδών) και στον ΕΔΟΕΑΠ παραμένουν στο υφιστάμενο ασφαλιστικό καθεστώς και ΔΕΝ υπάγονται στην ασφάλιση του ΤΕΚΑ.
  • Μη μισθωτοί ασφαλισμένοι: αυτοαπασχολούμενοι δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, ασφαλισμένοι στον κλάδο κύριας σύνταξης του π. ΤΣΜΕΔΕ (μηχανικοί και εργολήπτες δημοσίων έργων), καθώς και ορισμένες κατηγορίες ελεύθερων επαγγελματιών (αρτοποιοί, πρατηριούχοι υγρών καυσίμων, ιδιοκτήτες ιδιωτικών σχολείων που ασκούν διδακτικά καθήκοντα, πτυχιούχοι χημικοί και χημικοί μηχανικοί, οι οποίοι ασκούν δραστηριότητα που έχει σχέση με την επιστήμη τους).

Ποιοι άλλοι μπορούν να ενταχθούν στο ΤΕΚΑ;

Από 1.1.2023 έως 31.12.2023, οι ασφαλισμένοι στον κλάδο επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ με ηλικία κάτω των 35 ετών (γεννημένοι από 1.1.1987 και μετά) μπορούν προαιρετικά να επιλέξουν αλλαγή ταμείου επικουρικής ασφάλισης και να μεταβούν στο ΤΕΚΑ.

Επιπλέον, από 1.1.2023 μπορούν προαιρετικά να υπαχθούν οι αυτοαπασχολούμενοι υγειονομικοί, οι ασκούντες επάγγελμα υπαγόμενο στην ασφάλιση του π. ΟΓΑ, καθώς και πρόσωπα που βάσει ειδικής ή γενικής διάταξης εξαιρούνται από την υποχρεωτική υπαγωγή στην ασφάλιση άλλων φορέων επικουρικής ασφάλισης, εφόσον δεν έχουν συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας τους κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησής τους.

Scroll to Top