Ποιοι εντάσσονται στο Μητρώο Ατόμων με Αναπηρία;

Από 1η Νοεμβρίου 2022 έχει ξεκινήσει η λειτουργία του Μητρώου Ατόμων με Αναπηρία, όπου καταγράφονται όλα τα άτομα με πιστοποιημένη αναπηρία, με τα στοιχεία ταυτοποίησής τους, τα στοιχεία της αναπηρίας τους και δημογραφικά στοιχεία. Στο Ψηφιακό Μητρώο εντάσσονται όλοι όσοι διαθέτουν ενεργή πιστοποίηση αναπηρίας, η οποία έχει εκδοθεί από αρμόδια Αρχή πιστοποίησης της αναπηρίας κατά υγειονομική κρίση στη χώρα.

Σε πρώτη φάση περιέχει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία πιστοποίησης αναπηρίας και σταδιακά τροφοδοτείται με επιπλέον στοιχεία.

Υπάρχει πλέον ένα εργαλείο άμεσης πληροφόρησης και χαρτογράφησης για την πιστοποιημένη αναπηρία στη χώρα. Ένα εργαλείο με το οποίο θα υπάρχει σαφής εικόνα για το πόσοι ανάπηροι υπάρχουν, πώς κατανέμονται γεωγραφικά, ποια είναι η κοινωνική τους κατάσταση κ.λπ..

Οι δε Φορείς που παρέχουν ωφελήματα σε ΑμεΑ θα μπορούν διαλειτουργώντας με το Μητρώο, να εξυπηρετούν ηλεκτρονικά τον πολίτη.

Παρέχεται τέλος συγκεντρωμένη πληροφόρηση στον πολίτη σχετικά με την πιστοποιημένη αναπηρία του.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Ψηφιακά ΚΕΠΑ – Εθνική Πύλη Αναπηρίας; Πού και πώς κάνω πιστοποίηση αναπηρίας;

Scroll to Top