Ποιες ημέρες είναι αργίες;

Ο Νόμος καθορίζει τις ημέρες που είναι υποχρεωτική η αργία. Ορίζει επίσης τις απαγορεύσεις (ή τους περιορισμούς και τις υποχρεώσεις) που ισχύουν ως προς την βιομηχανική, βιοτεχνική και εμπορική εργασία, την επαγγελματική δραστηριότητα, καθώς και την απασχόληση των μισθωτών / εργαζομένων. Σύμφωνα με όσα ισχύουν, οι υποχρεωτικές αργίες στην Ελλάδα είναι οι εξής:

  • 1 Ιανουαρίου
  • 6 Ιανουαρίου (εορτή των Θεοφανείων)
  • 25 Μαρτίου
  • Δευτέρα του Πάσχα
  • Εορτή Κοιμήσεως της Θεοτόκου (15η Αυγούστου)
  • Εορτή Γεννήσεως του Χριστού (25η Δεκεμβρίου)
  • Δεύτερη μέρα των Χριστουγέννων (26η Δεκεμβρίου)
  • 1 Μαΐου. Η αργία της 1ης Μαΐου δύναται να μετατεθεί σε άλλη εργάσιμη μέρα, εφόσον συμπίπτει με Κυριακή, με μέρα της Μεγάλης Εβδομάδας ή με τη Δευτέρα του Πάσχα
  • 28 Οκτωβρίου, η οποία μέχρι πρότινος είχε χαρακτήρα προαιρετικής αργίας

Με αποφάσεις του εκάστοτε Υπουργού Εργασίας, που εκδίδονται μετά από γνωμοδότηση του ΑΣΕ και δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορούν να ορίζονται κι άλλες εορτές, μέχρι πέντε (5) κατ’ έτος, ως ημέρες υποχρεωτικής ή προαιρετικής αργίας ανά την Επικράτεια.

Σε ό,τι αφορά τις τοπικές αργίες, η σχετική αρμοδιότητα ανήκει στους Περιφερειάρχες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ: Ποιοι εργαζόμενοι γονείς δικαιούνται άδεια σχολικής παρακολούθησης;

Scroll to Top