Παγκόσμια Ημέρα Κοινωνικής Δικαιοσύνης σήμερα, 20 Φεβρουαρίου

Ως Παγκόσμια Ημέρα Κοινωνικής Δικαιοσύνης έχει καθιερωθεί η 20η Φεβρουαρίου κάθε έτους, έπειτα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ το 2007. Στόχος είναι ν’ αντιμετωπιστούν η φτώχεια, η ανεργία και ο κοινωνικός αποκλεισμός, με απώτερο σκοπό να επιτευχθεί κοινωνική αρμονία και ισότητα των πολιτών.

Η κοινωνική δικαιοσύνη αποτελεί τα τελευταία χρόνια μία δημοφιλής ιδέα. Ο όρος διαδόθηκε ιδιαίτερα στις επαναστάσεις του 1848, μία εποχή πολιτικών αναταραχών σχεδόν σε όλη την Ευρώπη. Αντίστοιχο ζήτημα είχε τεθεί και κατά τη διάρκεια της Βιομηχανικής Επανάστασης στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, καθώς οι έντονες διαφορές μεταξύ των πλουσίων και των φτωχών γίνονταν όλο και πιο εμφανείς. Δυστυχώς, η κατάσταση αυτή εξακολουθεί να υπάρχει σε όλο τον πλανήτη, ενώ και η πανδημία της Covid-19 τροφοδότησε ακόμη περισσότερο αυτές τις διαφορές.

Εξάλλου, πάνω από 2 δισεκατομμύρια άνθρωποι βγάζουν «τα προς το ζην» από τη μαύρη εργασία. Οι περισσότεροι, όμως, οδηγούνται σ’ αυτή όχι από επιλογή, αλλά λόγω έλλειψης ευκαιριών.

Οι υποστηρικτές της ορολογίας «κοινωνική δικαιοσύνη», την έχουν καταμερίσει σε πέντε σημεία:

  1. Αξιοπρέπεια – όλοι οι άνθρωποι έχουν τις ίδιες βασικές ανάγκες και δικαιώματα.
  2. Το «κοινό καλό» – λήψη αποφάσεων προς την κατεύθυνση αυτή.
  3. Αμοιβαία δικαιώματα και ευθύνες.
  4. Αξιοπρέπεια της εργασίας και εργασιακά δικαιώματα.
  5. Διασφάλιση της φροντίδας των περιθωριοποιημένων.
Scroll to Top